Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do udziału w projekcie Praca dla młodych

Główna treść

Zaproszenie do udziału w projekcie Praca dla młodych

Bezpłatne szkolenia, płatne staże, 20 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej! Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. zaprasza do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ”Praca dla Młodych!”

 Co oferujemy w ramach projektu „Praca dla Młodych!”?

1. Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie
2. Praca po zakończeniu stażu
3. Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub inne wybrane przez Ciebie
4. Możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
5. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy
6. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Kompetencji Pracowniczych
7. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych
8. Poczęstunek podczas zajęć

Udział w projekcie „Praca dla Młodych!” jest całkowicie BEZPŁATNY.


Co możesz zyskać?

Nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe lub rozpoczęcie działalności gospodarczej

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 69 osób oraz samozatrudnienia przez minimum 10 osób.


Kto może wziąć udział w projekcie „Praca dla Młodych!”?

Osoby niepracujące (tj. bierne zawodowo) do 29 roku życia

z wykształceniem:

■ podstawowym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
■ gimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
■ ponadgimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające lub zasadniczą szkołę zawodową)

Zamieszkałe na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu olkuskiego

Osoby nie kształcące się tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)

Osoby nie szkolące się tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do udziału w projekcie,, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Jesteś zainteresowany? Zgłoś się!


Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.pracadlamlodych.inbit.pl oraz pod numerem  telefonu 12 617 18 9112 617 18 91 / 12 626 00 9512 626 00 95

Punkt Rekrutacyjny:

InBIT Sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5,

Tel. 12 617 18 9112 617 18 91/ 12 626 00 9512 626 00 95

e-mail: pracadlamlodych@inbit.pl

Projekt ”Praca dla Młodych!” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.