Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU RODO

Główna treść

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU RODO

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2018 roku odbędzie się szkolenie organizowane przez Gminę Wolbrom związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedsiębiorców, którzy podejmują działania z wykorzystaniem danych osobowych w obszarze współpracy z kontrahentami, sprzedaży, kadr, itd.

Zmiany wynikające z wyżej wymienionego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Nakładają one na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Mając na uwadze złożoność implementowanych przepisów, sankcje wynikające z ich niewdrożenia, chciałbym Państwu przybliżyć obowiązki wynikające z wymienionego rozporządzenia. W związku z powyższym w ramach naszej szeroko rozumianej, bardzo dobrej dotychczasowej współpracy, zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu.

Szkolenie będzie organizowane przez profesjonalną firmę zewnętrzną, posiadającą duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych (Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, 22-300 Krasnystaw, ul. Orląt Lwowskich 13).

Szkolenie to jest bezpłatne. Odbędzie się 12 marca 2018 roku o godzinie 13:00 w Domu Kultury w Wolbromiu.
Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam.

Z poważaniem
Adam Zielnik
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom