Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie na forum

Główna treść

Zaproszenie na forum

W imieniu Pani Agnieszki Ścigaj Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy zaprosić wszystkich potencjalnie zainteresowanych, a w szczególności członkinie Koła Gospodyń Wiejskich na konferencję pt.: „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety?

Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce” pod honorowym patronatem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz. Konferencja odbędzie się dnia 16 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Chęć uczestnictwa w w/w wydarzeniu należy zgłosić za pośrednictwem karty zgłoszenia, która stanowi wraz z programem konferencji załącznik do niniejszej informacji.

Konferencja Konstytucja dla biznesu agenda

Konferencja Konstytucja dla biznesu formularz rejestracyjny