Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie na konferencję

Główna treść

Zaproszenie na konferencję

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Partner Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Olkusz, Miastem Bukowno, Gminą Bolesław, Powiatem Olkuskim oraz Gminą Wolbrom serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję zamykającą realizację projektu pn. „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrument rozwoju ponadlokalnego”, w czasie której przedstawione i omówione zostaną wyniki z przeprowadzonych badań w obszarach poddanych diagnozie.

Konferencja odbędzie się 4 lipca 2014 roku o godzinie 10:00 w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu.