Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie na Konwent

Główna treść

Zaproszenie na Konwent

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Netwrok” zapraszają organizacje pozarządowe i ich przedstawicieli z terenu powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na II Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski Zachodniej.

Spotkanie odbędzie się 14 września 2013r. o godz. 09:30 w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej  1 w Chrzanowie w sali 32.

Organizatorzy planują w ramach spotkania omówienie współpracy w kontekście kolejnej perspektywy programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz omówienie propozycji wspólnych projektów w ramach naboru do Funduszy EOG (tzw. Norweskich).

W załączeniu przesyłamy Podręcznik dla grantobiorców funduszu EOG, zachęcamy do zapoznania się z tym podręcznikiem.

Prosimy o informację o przybyciu na spotkanie do dnia 10.09.2013r. do godz. 15:00, na adres mailowy tozch@tozch.edu.pl


Informacje szczegółowe:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1

tel. 512-208-021

www.tozch.edu.pl

e-mail: tozch@tozch.edu.pl

Krzysztof Braś