Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Główna treść

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

Uwaga mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom, w czwartek, 16 stycznia, o godz. 10.00, w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia ustawicznego przy ul. Focha 3 w Chrzanowie, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Spotkanie przeznaczone jest dla mieszkańców z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego.

Zgodnie z pismem Wicemarszałka Tomasza Urynowicza, Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym programem ochrony powietrza. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych.
W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego programu. Przede wszystkim jednak wprowadzone zostaną nowe działania służące poprawie jakości powietrza.
W związku z tym, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian.
Informacje na temat spotkań konsultacyjnych i wstępne materiały dotyczące nowego Programu ochrony powietrza dostępne będą na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl