Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zarządzenie Nr  242/2023

Główna treść

Zarządzenie Nr  242/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 1 grudnia  2023 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.