Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zarzecze z nowym przedszkolem

Główna treść

Zarzecze z nowym przedszkolem

Jeszcze na wiosnę nie wszyscy wierzyli, że przedszkole w Zarzeczu rozpocznie swą działalność w nowym roku szkolnym, gdyż trwały jeszcze w najlepsze prace budowlane, ale – zgodnie z zapowiedzią burmistrza – plan został wykonany i nowe pomieszczenia w dobudowanej części szkoły zaroiły się maluchami. Nowo wybudowane przedszkole posiada dwie sale dla dzieci wraz z zapleczem i wyposażeniem. Uczęszcza do niego 40 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

23 września nie było przecinania wstęgi i oficjalnej pompy. Odbyła się za to uroczystość Święta Przedszkolaka, podczas której dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Barbara Skorupka dokonała pasowania na przedszkolaków wielkim, kolorowym lizakiem. Wcześniej, dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie.
Nowe pomieszczenia poświęcił ks. Stanisław Gibała – proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gołaczewach, w obecności przedstawicieli władz samorządowych i rodziców. Tym, którzy przyczynili się do powstania nowej placówki podziękowała Przewodnicząca Rady Rodziców Anita Mistur wraz z sekretarzem Joanną Banyś. Pierwszy kwiaty i miłe słowa odebrał burmistrz Adam Zielnik. W swym wystąpieniu nie krył zadowolenia z oddania do użytku nowego przedszkola; dziękował byłemu i obecnemu sołtysowi oraz miejscowej radnej za lobbowanie za tym projektem. Zwrócił także uwagę na bardzo dobre wyposażenie nowych sal, które powinno służyć najmłodszym przez długie lata. Swoim zwyczajem, obok słów, miał także dla dzieci prezenty. Były to kamizelki odblaskowe dla wszystkich oraz słodycze.
Zdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Żurka przedszkole powinno być miejscem nie tylko opieki nad dzieckiem, ale także zdobywania nowych doświadczeń, pewności siebie i kształtowania młodego człowieka. Wyraził przekonanie, że tak właśnie będzie w Zarzeczu, za co odpowiedzialne na co dzień są troskliwe wychowawczynie.
Wielką radość z oddania do użytku przedszkola wyraził były sołtys Jan Pielka, dla którego inwestycja ta przez lata była oczkiem w głowie. -Marzyłem, by doczekać tej chwili i dlatego jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy– mówił, dziękując za docenienie jego wkładu w całe przedsięwzięcie.
Obecny sołtys Zarzecza Robert Pobudkiewicz, z radną RM Agatą Kamionką, dziękowali przede wszystkim burmistrzowi za dotrzymanie słowa oraz wszystkim innym, walczącym o przedszkole. Na koniec podziękowania z ust rodziców odebrała dyrektor Barbara Skorupka. Podsumowując uroczystość powiedziała m.in.: Chyba nikt nie ma wątpliwości, że powstanie w Zarzeczu przedszkola, było dla wszystkich sprawą wielkie wagi i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, należą się podziękowania. Ale słowa te szczególnie należą się burmistrzowi, za podjęcie się tej realizacji i doprowadzenie jej do szczęśliwego końca. Zgromadzeni w sali najwyraźniej zgadzali się z tymi słowami, gdyż nagrodzili je gromkimi brawami, będącymi także uznaniem dla osób, którym dobro sołectwa leży na sercu.

Przypomnijmy.
Dzięki przeprowadzonej modernizacji, na potrzeby dzieci przedszkolnych, zaadaptowano dwie sale lekcyjne mieszczące się na parterze budynku. Obie sale pozwolą na przyjęcie do przedszkola ponad 40 wychowanków. Wcześniej dzieci z oddziału przedszkolnego korzystały z ogólnodostępnej szatni szkolnej razem z uczniami szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Nie było też bezpośredniego dostępu do toalet przystosowanych do wieku dzieci, co jest wymagane przepisami sanitarnym. Obecnie do części przedszkolnej prowadzi odrębne wejście, a zaplecze przedszkola zostało wyposażone w szatnie i dostosowanymi do wieku dzieci sanitariatami przy każdej z sal zabaw. Ponadto, usytuowanie przedszkola na parterze zdecydowanie skróci drogę ewakuacji, co zwiększy bezpieczeństwo dzieci w przypadku jakichkolwiek zagrożeń zewnętrznych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pomieszczenia przedszkolne będą się znajdowały na tym samym poziomie (parter) co kuchnia ze stołówką szkolną, spełniając tym wymagania dotyczące funkcjonowania przedszkola.