Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zastrzeż utracony dokument

Główna treść

Zastrzeż utracony dokument

Dowód osobisty to nasz najważniejszy dokument. Jest on niezbędny do załatwienia podstawowych spraw w urzędach czy bankach, a jego zagubienie to niemały problem. Podobnie jest z kartami płatniczymi. Związek Banków Polskich prowadzi specjalną kampanie informującą co należy zrobić w przypadku utraty karty bankowej. W przypadku utraty ważnych dokumentów bardzo ważne jest natychmiastowe działanie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wykorzystania ich przez niepowołane osoby i dalszych kłopotów.

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.

Jak postąpić w przypadku utraty dowodu osobistego?

Niezależnie od okoliczności utraty dowodu osobistego fakt ten powinien zostać niezwłocznie zgłoszony w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym! Jeżeli nasz dowód zostanie skradziony to dodatkowo od razu zgłaszamy to Policji. Jeżeli dowód zgubimy, to Policja nam nie pomoże, nie uzyskamy żadnego zaświadczenia, że nie mamy dowodu osobistego.

Po zgłoszeniu utracony dokument zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa jego właścicielowi, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten można też zgłosić do dowolnego banku. Wydarzenie zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Ważne!
• utratę dowodu osobistego zgłaszamy zawsze do właściwego wydziału w  dowolnej gminie
• w wypadku kradzieży – również na Policję, a także do dowolnego banku, który zastrzeże utracony dokument w ogólnej bazie danych bankowych
• osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

Utrata karty płatniczej

1 stycznia 2014 r. Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart. Jest to narzędzie pozwalające o każdej porze i z każdego miejsca na świecie zastrzec skradzione lub zagubione karty płatnicze. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: +48 828 828 828 (koszt połączenia zgodnie z tabela opłat operatora).

Więcej informacji na temat zastrzegania dokumentów w bankach można znaleźć na www.dokumentyzastrzezone.pl

Ewa Barczyk