Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Główna treść

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24.09.2020 r uzupełniony w dniu 04.03.2021 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 III etap – odcinek od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 783 (ul. Olkuska Szosa)”.

 Zakres wniosku obejmuje: (czytaj więcej)