Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stanowiących własność gminy Wolbrom

Główna treść

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stanowiących własność gminy Wolbrom

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2022 poz. 672 ze zm.), Urząd Miasta i Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Wolbrom od dnia 10.10.2022 do dnia 10.12.2022, pod adresem BIP: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom/ lub wydział Ochrony Środowiska pokój 207, piętro II.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

UMiG Wolbrom Informuje ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Ochocka 14 z siedzibą w Warszawie.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla obrębu ( w pdf):

Gołaczewy (pobierz)

– Brzozówka (pobierz)

– Załęże (pobierz)

Mapy sytuacyjne dla obrębów:

– Gołaczewy (pobierz)

– Brzozówka (pobierz)

– Załęże (pobierz)