Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zbierając baterie dbasz o środowisko – akcja edukacyjna

Główna treść

Zbierając baterie dbasz o środowisko – akcja edukacyjna

Duża część niebezpiecznych dla środowiska baterii kończy swój żywot na śmietniku. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat szkodliwości baterii dla środowiska naturalnego. Traktując wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne uchronimy siebie i środowisko naturalne od ich szkodliwego wpływu. Problem jest na tyle poważny, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wystartowała kolejna edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ZBIERAJ BATERIE!”

Lista związków chemicznych, zawartych w bateriach jest bardzo długa. Śmiało można powiedzieć, że są one naładowane truciznami. Wiele z substancji zawartych w bateriach jeśli dostanie się do środowiska naturalnego, może wyrządzić duże szkody. Coraz większy nacisk kładziony jest na ograniczenie w bateriach zawartości najbardziej szkodliwych związków: rtęci, kadmu i ołowiu.  Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, a trzeba wiedzieć, że tylko jedna z nich może zanieczyścić 400 litrów wody lub m3 gleby. Jeśli trafią na wysypisko, z nieszczelnej baterii toksyczne substancje przenikają do wody i gleby, a dalej do roślin i w konsekwencji do pożywienia, stając się zagrożeniem dla ludzi. Praktycznie każdy z pierwiastków, który zawiera bateria wywołuje choroby między innymi nerek, układu nerwowego, układu kostnego i rozrodczego. Wiedza na temat ograniczenia szkodliwego wpływu baterii na środowisko jest w naszym społeczeństwie ciągle za mała. Nie powinniśmy kupować baterii z niepewnych źródeł np. na bazarach. Mogą pochodzić z niekontrolowanej produkcji i zawierać niedopuszczalne ilości rtęci i kadmu. Jeśli kupujemy popularne „paluszki” do małych urządzeń elektronicznych warto zainwestować w baterie wielokrotnego użytku wybierając zestaw akumulatorków z ładowarką. A jeśli już kupimy baterie jednokrotnego ładowania to zawsze odnośmy je do punktu zbiórki skąd trafią do recyklingu.

Aby wzmocnić świadomość wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń środowiskowych wynikających ze złego postępowania ze zużytymi bateriami wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015, wystartowała III edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ZBIERAJ BATERIE!” organizowanego przez ZGK Organizację Odzysku BIOSYSTEM S.A. Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Program poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Program adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Polsce. W ramach konkursu dla uczestników przygotowano szereg atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Broszurki, konspekty lekcji oraz ilustrowane plakaty tematyczne omawiają zasady postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorkami oraz przekazują wiele ciekawostek o ich budowie i wykorzystaniu. Oceniane będą zbiórki w dwóch kategoriach: w przeliczeniu na jednego ucznia danej szkoły oraz za zebraną masę baterii ogółem, bez względu na liczbę uczniów. Nagrody przyznawane są dwa razy w roku. Uczestniczące w Programie szkoły przekazują zebrane baterie na koniec każdego semestru, w celu dokonania oceny i klasyfikacji wagowej zebranych baterii. Szczegóły konkursu: http://www.ecowyobraznia.pl/aktualnosci/iii-edycja-programu-zbieraj-baterie

Greta Fałda