Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Główna treść

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoOd 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Wolbrom po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 79 631,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostały zakupione 24 laptopy z oprogramowaniem, 1 tablet oraz 24 plecaki na laptopy. Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku, Zespołu Szkół w Wolbromiu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu.

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.