Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zdobądź nawet 40 000 zł na działania z młodzieżą! Złóż wniosek w Konkursie Duże Granty

Główna treść

Zdobądź nawet 40 000 zł na działania z młodzieżą! Złóż wniosek w Konkursie Duże Granty

Dobry start w dorosłe życie

Od 2001 roku program „Równać Szanse” wspiera ciekawe inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich społecznych i emocjonalnych kompetencji.

Korzyści

„Równać Szanse” to przede wszystkim projekty realizowane przez młodzież, dzięki którym młodzi ludzie mogą:

 • poznać swoje możliwości i uwierzyć siebie,
 • podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność,
 • lepiej poznać i zrozumieć społeczność, w której żyją,
 • nawiązać relacje i współpracę zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi

Dołącz do programu

Organizacje pozarządowe, domy kultury, Koła Gospodyń Wiejskich i biblioteki z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców mogą otrzymać dotacje na projekty, które kształtują wśród młodzieży w wieku 13-19 lat postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego otoczenia.

Na ofertę składają się również szkolenia dla koordynatorów projektów, służące podnoszeniu kwalifikacji i prowadzeniu projektu z aktywnym udziałem młodzieży.

Szanse”?

To wyjątkowy w Polsce system wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, który kompleksowo stawia na rozwój młodzieży z małych miejscowości, łącząc w sobie ofertę wsparcia finansowego, szkoleń oraz forum wymiany doświadczeń.

W „Równać Szanse” młodzi ludzie:

 • mają marzenia i wierzą w to, co robią,
 • są samodzielni – planują i decydują,
 • określają cele i realizują je,
 • mają wsparcie dorosłych, którzy doradzają, ale nie zarządzają,
 • pracują w grupach, stawiają na współpracę,
 • działają na rzecz lokalnej społeczności, pozyskują partnerów,
 • zdobywają doświadczenie,
 • odnoszą sukcesy, umacniają wiarę w siebie,
 • zyskują motywację do dalszych działań.

Więcej o programie „Równać szanse” na https://rownacszanse.pl/o-programie/

Zdobądź nawet 40 000 zł na działania z młodzieżą! Złóż wniosek w Konkursie Duże Granty

Dobry start w dorosłe życie

Od 2001 roku program „Równać Szanse” wspiera ciekawe inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich społecznych i emocjonalnych kompetencji.

Korzyści

„Równać Szanse” to przede wszystkim projekty realizowane przez młodzież, dzięki którym młodzi ludzie mogą:

 • poznać swoje możliwości i uwierzyć siebie,
 • podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność,
 • lepiej poznać i zrozumieć społeczność, w której żyją,
 • nawiązać relacje i współpracę zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi

Dołącz do programu

Organizacje pozarządowe, domy kultury, Koła Gospodyń Wiejskich i biblioteki z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców mogą otrzymać dotacje na projekty, które kształtują wśród młodzieży w wieku 13-19 lat postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego otoczenia.

Na ofertę składają się również szkolenia dla koordynatorów projektów, służące podnoszeniu kwalifikacji i prowadzeniu projektu z aktywnym udziałem młodzieży.

Szanse”?

To wyjątkowy w Polsce system wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, który kompleksowo stawia na rozwój młodzieży z małych miejscowości, łącząc w sobie ofertę wsparcia finansowego, szkoleń oraz forum wymiany doświadczeń.

W „Równać Szanse” młodzi ludzie:

 • mają marzenia i wierzą w to, co robią,
 • są samodzielni – planują i decydują,
 • określają cele i realizują je,
 • mają wsparcie dorosłych, którzy doradzają, ale nie zarządzają,
 • pracują w grupach, stawiają na współpracę,
 • działają na rzecz lokalnej społeczności, pozyskują partnerów,
 • zdobywają doświadczenie,
 • odnoszą sukcesy, umacniają wiarę w siebie,
 • zyskują motywację do dalszych działań.

Więcej o programie „Równać szanse” na https://rownacszanse.pl/o-programie/