Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zebrania OSP

Główna treść

Zebrania OSP

Rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczo wyborczych w gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Z inicjatywy burmistrza Adama Zielnika skomasowano zebrania w czasie i w roku 2016 ich cykl zakończy się jeszcze w lutym, a nie, jak to bywało dotąd – z końcem marca. Czas ma znaczenie, bowiem zgodnie z polityką burmistrza, dopiero po zakończeniu wszystkich zebrań zostanie opracowany całościowy plan działań inwestycyjnych w OSP na ten rok.

Doroczne walne zebrania OSP w poszczególnych miejscowościach są nie tylko okazją do podsumowania działań minionego roku, ale także sprecyzowania planów i zamierzeń na rok nadchodzący. Strażacy planują wtedy nie tylko szkolenia i udział w różnorodnych działaniach podnoszących ich kwalifikacje, ale także zakupy i inne inwestycje i remonty. Na wszystkich obecny jest zawsze burmistrz, który nie tylko deklaruje daleko idącą współpracę ze strukturami straży ochotniczych, ale także stara się racjonalnie kierunkować zamierzenia, aby Gmina mogła w nich efektywnie uczestniczyć. Adam Zielnik zdecydował w tym roku o przyspieszeniu zebrań, tak, aby wszystkie odbyły się do końca lutego. Dlatego na każdą sobotę i niedzielę lutego zaplanowano po dwa zebrania w kolejnych wsiach.

Na początku marca zostanie przygotowana zbiorcza lista postulatów, zwłaszcza inwestycyjnych, w których ma pomagać Gmina. – Chcemy być gotowi zanim zostaną ogłoszone konkursy na środki zewnętrzne, np. z konkursu Małopolskie Remizy. Zdecydowałem też, że na wszystkie zaakceptowane do realizacji zadania z udziałem środków z funduszy sołeckich lub bezpośrednio z budżetu, zrobimy jedno centralne zamówienie i wspólny przetarg , co powinno obniżyć koszty nawet o 20-30%.

Zebrania lokalnych OSP są także okazją do przyjęcia w szeregi ochotników nowych druhów, honorowania ich różnorodnych zasług, a także wyboru władz poszczególnych jednostek, choć tego typu sytuacje są dosyć rzadkie, bo najczęściej władze poszczególnych jednostek są zmieniane rzadko . Zebranie OSP w Łobzowie stało się okazją do ogłoszenia decyzji o rezygnacji z funkcji dotychczasowego Prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu Związku OSP Jana Łaksy. Do czasu zebrania wyborczego na tym stanowisku w Wolbromiu będzie wakat.