Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Żegnamy doktora Andrzeja Sierpińskiego

Główna treść

Żegnamy doktora Andrzeja Sierpińskiego

Łącząc się w bólu z rodziną, odprowadzimy dziś na wieczny spoczynek lubianego i cenionego lekarza Andrzeja Sierpińskiego, wieloletniego kierownika ośrodka zdrowia w Wolbromiu. Ur. 17.11.1938 r. w Gródku k. Tomaszowa Lubelskiego, ukończył studia medyczne w Białymstoku. Do Wolbromia trafił w 1974 r. jako młody, energiczny lekarz. Przez wiele lat pracował jako specjalista medycyny pracy – dzięki czemu znali go praktycznie wszyscy pracujący i jako lekarz internista.

Zanim rozpoczął studia medyczne Andrzej Sierpiński przez dwa lata – od 1957 do 1959 r. pracował jako felczer w Tomaszowie Lubelskim, następnie w Jeleniej Górze i Łomży. W roku 1964 podjął studia na Akademii Medycznej w Białymstoku. Studia medyczne ukończył z dyplomem lekarza w roku 1970, wtedy też ożenił się z Jadwigą Pajdą.  Decydując  w roku 1974, że jego nowy dom będzie w Wolbromiu, sprowadził tu rodziców i… „wrósł” w społeczność lokalną. Był człowiekiem o zdecydowanych, wyrazistych poglądach, czego wyraz dawał w życiu prywatnym i społecznym, m. in. jako przewodniczący lokalnego koła Stronnictwa Demokratycznego. Był radnym III kadencji w latach 1998-2002. Kierownikiem przychodni w Wolbromiu, która była częścią Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu był od początku swojego pobytu w naszym mieście – od roku 1974 r. do końca roku 2000, czyli czasu powstania WOL-MED-u. Przez ostatnie lata pracował jako lekarz medycyny pracy, a także jako lekarz rodzinny.

W pamięci ludzi zapisał się jako zdecydowany, wiedzący czego chce, stanowczy człowiek, działacz społeczny, ceniony lekarz. Tych, co mniej Go znali, mogła mylić budząca respekt postura. Bliscy i współpracownicy pamiętają go jako „duszę” towarzystwa, dobrego przyjaciela, świetnego szefa, życzliwego, obdarzonego poczuciem humoru kolegę. Swoją pracę kochał do tego stopnia, że nie potrafił się z nią rozstać nawet  po ciężkiej chorobie, która mogła stać się pretekstem do Jego przejścia na emeryturę. Pracował prawie do końca, odszedł nagle… Będzie nam Go bardzo brakowało.

Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Panie Doktorze – Odpoczywaj w Pokoju!


Pogrzeb ś.p. lek. med. Andrzeja Sierpińskiego odbędzie się dziś, 21 października o godz. 16 na cmentarzu parafialnym w Wolbromiu.