Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zgłoś kandydata do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022

Główna treść

Zgłoś kandydata do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022.

Celem Nagrody Gospodarczej jest nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie powinni spełniać kandydaci znajdują się na stronie: https://www.malopolskanagrodagospodarcza.pl/