Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zgłoś kandydata do nagrody

Główna treść

Zgłoś kandydata do nagrody

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkursy o dwie nagrody: Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych oraz Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych.

Kryształy Soli
Głównym celem Nagrody jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania samorządowych władz Województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.
O to wyróżnienie mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Małopolski. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać: organizacje pozarządowe w swoim imieniu, inne organizacje społeczne; osoby fizyczne, osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe oraz organy administracji publicznej.

Termin naboru do: 23 października 2015 r.
Kontakt:  Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 904

więcej: http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo_nagrody/?id=980

„Amicus Hominum” – X edycja, rok 2015
Nagroda „Amicus Hominum” jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu. Nagroda ma charakter honorowy, Laureaci otrzymują pamiątkową plakietę „Amicus Hominum”

Termin naboru do: 23 października 2015 r.
Kontakt:  Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 537

więcej: http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=14883