Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zgłoś kandydata

Główna treść

Zgłoś kandydata

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior Roku 2014”. Tak, jak w poprzednich latach organizatorzy szukają aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Przypomnijmy, że dotychczas tytuły Senior Roku otrzymały tylko dwie osoby z naszej gminy. W roku 2008 wyróżnione zostały dwie znane i cenione w środowisku panie: Barbara Motowidlak z Wolbromia, założycielka ZPiT Wolbromiacy oraz Henryka Rogal z Łobzowa, społeczniczka, działająca bardzo aktywnie w wielu dziedzinach związanych z kulturą i edukacją (wiecej o laureatkach z 2008 r.: http://www.rops.krakow.pl/pliki/Polityka_spoleczna/Plebiscyt_Poza_Stereotypem___Sylwetki_Laureat%C3%B3w.pdf).

Jeżeli zatem znacie osoby, które zasługują na miano Seniora Roku 2014 będące:

– liderami społeczności lokalnej,

– aktywnie działające w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej, itp.,

– bezinteresownie angażujące się w pomoc innym,

– udowadniające na co dzień, że można działać z pasją.

zgłoście je do plebiscytu lub powiadomcie nas.

Kandydat musi być mieszkańcem województwa małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat (ukończone minimum 60 lat w roku 2014).

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2014 mogą zgłaszać przede wszystkim:

organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy wysłać pod adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,

wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2 do Regulaminu) i oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dodatkowo karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD).

Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do końca  października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Na przełomie października i listopada odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  12 422 06 36 wew. 21 lub

e-mail: rmolenda@rops.krakow.pl