Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zielone Szkoły z dofinansowaniem dla trzech naszych placówek

Główna treść

Zielone Szkoły z dofinansowaniem dla trzech naszych placówek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uchwałą Zarządu z dnia 26.04.2017 r., przyznał dla Gminy Wolbrom dotację w wysokości 24 936,40 zł na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna w ramach Zielonej Szkoły dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Wolbrom”. Dofinansowanie wspiera działania mające na celu edukację ekologiczną i profilaktykę zdrowotną. Przyznana dotacja stanowi 20 % kosztów kwalifikowanych zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie wypoczynku dla 91 uczniów ze szkół podstawowych i 21 uczniów gimnazjum z Gminy Wolbrom w ramach tzw. Zielonej Szkoły, co oznacza, że rodzice uczniów, dla których organizowany jest wypoczynek, poniosą 80 % kosztów całego pobytu. Zajęcia w ramach zielonych szkół w 2017 roku planowane są w następujących miejscowościach: – w Pogorzelicy dla uczniów z Zespołu Szkół w Zarzeczu; – w Chłapowie dla uczniów z Zespołu Szkół w Wierzchowisku; – w Łebie dla uczniów z Zespołu Szkół w Gołaczewach.