Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ZIEMIA JEST PIĘKNA. Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Porębie Górnej – korespondencja

Główna treść

ZIEMIA JEST PIĘKNA. Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Porębie Górnej – korespondencja

„Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy,  kto usiłuje wyczytać Jego myśli w wielkiej księdze zwanej przyrodą.” Justus Liebig

Chociaż za oknami biało i przyroda jest uśpiona pod śnieżną pokrywą, nasza świadomość, że o środowisko trzeba dbać przez cały rok nie jest bynajmniej uśpiona. Mając na uwadze fakt, iż przyroda jest dobrem wspólnym, o które należy się nieustannie troszczyć Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej z inicjatywy Pani Dyrektor Barbary Marchajskiej, we współpracy z nauczycielką przyrody p. Iwoną Chojnacką, zorganizowała konkurs ekologiczny pt. „Ziemia jest piękna. Zostań przyjacielem przyrody”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z gminy Wolbrom i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych- I kategoria- uczniowie klas I-III oraz II kategoria- uczniowie klas IV- VI. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej o tematyce ekologicznej, ukazującej piękno Ziemi.

Przy ocenie prac pod uwagę były brane następujące kryteria:

-oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

-wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

-zaangażowanie w przygotowanie pracy

Konkurs, którego rozstrzygnięcie odbyło się 15.12.2016r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Porębie Górnej, został objęty honorowym patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu – fundatora nagród dla zwycięzców.

Jego rozstrzygnięcie uświetniła obecność gości: wicestarosty Powiatu Olkuskiego Pana Jana Orkisza, przewodniczącego biura poselskiego p. Lidii Gądek, Pana Tomasz Bargieła, sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom Pana Waldemara Kolanko, członka Rady Powiatu Pana Roberta Kozłowskiego, dyrektorów szkół z gminy Wolbrom, Pani Anny Świerczek, Pani Bożeny Szatan, Pana Stanisława Tomasza Kołodzieja, Pana Waldemara Smotera, Pana Krzysztofa Szczepankiewicza.

Licznie zgromadzona publiczność przed rozdaniem nagród obejrzała przedstawienie przygotowane przez uczniów klas IV-VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Dzierżnej pod kierunkiem polonistki p. Agnieszki Salamon, które ukazało bolączki naszej planety.

Następnie Pani Dyrektor Barbara Marchajska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu w słowach: „Stare powiedzenie głosi, iż nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności. Czasem jednak trudno nadać wdzięczności kształt słów. Bo słowa zawsze będą zbyt mało pojemne, za ciasne, niewystarczające. Mając ten fakt na uwadze, chciałam z tego miejsca powiedzieć tylko jedno słowo: dziękuję.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego ekologicznego konkursu, w szczególności przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Olkuszu za wsparcie naszej placówki. Jest to dla nas wspaniały gest serca, jesteśmy za niego ogromnie wdzięczni. Dziękuję burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem. Dziękuję gościom, którzy zechcieli zaszczycić nas w dniu dzisiejszym swoim przybyciem, dyrektorom i nauczycielom szkół, których uczniowie wzięli udział w zmaganiach konkursowych. Słowa podziękowanie kieruję także do najmłodszych, do dzieci, za wkład pracy w przygotowanie swoich ekologicznych dzieł- pięknych rysunków i wyklejanek, jakie możemy tutaj podziwiać.”
W dalszej kolejności zostały przedstawione wyniki konkursu, po czym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olkuszu zabrali głos podkreślając słuszność idei konkursowej, wskazując na jego pożyteczność dla kształtowania świadomości ekologicznej młodych ludzi, a następnie wręczyli nagrody laureatom. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim ciepłe i serdeczne życzenia składające się ze słów „Wiersza staroświeckiego” ks. Jana Twardowskiego, które warto tutaj przytoczyć na okoliczność zbliżających się świąt:

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki, 
własne ambicje i urazy 
zaczęły śmieszyć jak kukiełki(…)

Aby wątpiący się rozpłakał,
Na cud czekając w swej kolejce;
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Na zawsze wzięła w swoje ręce.
 

A oto wyniki konkursu:

Kl. I-III

1 miejsce Mateusz Grela (kl. III) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej, Kacper Marchajski (kl. III)€Zespół Szkół w Dłużcu

2 miejsce €“ Zofia Gamrat (kl. III) Zespół Szkół w Gołaczewach

3 miejsce €“ Zofia Trepka (kl. II) Zespół Szkół w Dłużcu

KL. IV-VI

1 miejsce €“ Jan Żurek €Zespół Szkół w Gołaczewach

2 miejsce – Oliwia Domagała €Szkoła Podstawowa w“Chełmie

3 miejsce – Alicja Nowojewska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w €“ Porębie Górnej

WYRÓŻNIENIA

Oliwia Bieniek (kl II) Zespół Szkół w Gołaczewach

Maria Piątek (kl. III) €Zespół Szkół w “Gołaczewach

Gabriela Kyć (kl. V) €Zespół Szkół w “ Gołaczewach

Adam Broczkowski(kl.VI)Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej

Franciszek Baldy (kl. VI) €Niepubliczna Szkoła Podstawowa w“ Porębie Dzierżnej

Kamila Bochenek (kl. VI) Szkoła Podstawowa w Chełmie

Kacper Galicki (kl. VI) €“Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej

Paulina Nowak (kl. VI) €Szkoła Podstawowa w“ Kąpielach Wielkich

Sandra Stojek (kl. VI) €Szkoła Podstawowa w“ Jeżówce

1 miejsce €“ Franciszek Baldy ( quiz ekologiczny) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!