Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zima sprzyja

Główna treść

Zima sprzyja

Nietypowa styczniowa pogoda sprzyja prowadzeniu prac, które zwykle wykonuje się w cieplejszych porach roku. MZGKiM wykorzystuje sprzyjające warunki do remontu dachu na głównym budynku przychodni przy ul. Skalskiej. Trwają też procedury przekazywania zarządu nad częścią wspólnot mieszkaniowych os. B. Chrobrego nowemu zarządcy.

Doświadczenie z poprzednich zim pokazało wielokrotnie, że zarówno konstrukcja dachu na budynku przychodni przy ul. Skalskiej w Wolbromiu, jak i sposób zamocowania rynien nie do końca spełniają swoją rolę. Niejednokrotnie zdarzało się, że zamarzająca w rynnach woda, tworząc lodowe nawisy stwarzała niebezpieczeństwo dla przechodniów, a topiąc się powodowała zamakanie ścian. Jak poinformował nas dyrektor MZGKiM Zdzisław Skoczyń, wykorzystując sprzyjające warunki MZGKiM, zarządca budynku postanowił przeprowadzić prace remontowe, które polegają na przedłużeniu połaci dachu w taki sposób, aby zamocowane na nowo rynny były zabezpieczone przed łatwym zanieczyszczaniem przez liście, co spowoduje lepszy przepływ wody opadowej i uniemożliwi łatwe jej zamarzanie wewnątrz rynien. Powinno to zakończyć problem z zamakaniem ścian w wyniku topnienia zamarzniętych nawisów lodowych. Dodatkowo zaplanowano docieplenie stropu nad głównym budynkiem przychodni poprzez wdmuchanie wełny kamiennej. Operacja powinna uszczelnić słabo docieploną powierzchnię pod dachem, co przełoży się na lepszą gospodarkę cieplną w budynku.

Trwają też procedury przekazania przez MZGKiM dokumentów dotyczących zarządu wspólnotami mieszkaniowymi części os. B. Chrobrego nowemu zarządcy. Spośród trzech podmiotów zainteresowanych przejęciem zarządu nad blokami nr 42/I-XII i 47/I mieszkańcy zdecydowali się powierzyć zarząd nad zajmowanymi przez siebie nieruchomościami z dniem 1 stycznia br. najbliższemu sąsiadowi, czyli Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Miejmy nadzieję, że życzliwa aura pozwoli nam nadal oszczędzać na zimowym utrzymaniu dróg i środki przeznaczone na odśnieżanie będzie można przeznaczyć na remonty dróg gminnych.

Ewa Barczyk