Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zimy nie widać, ale gmina przygotowana

Główna treść

Zimy nie widać, ale gmina przygotowana

Choć znaków nadchodzącej zimy na razie nie widać (niektórzy twierdzą- oby tak do kwietnia!) gmina Wolbrom nie zaniedbała przygotowań do niej. Tradycyjnie odbyło się spotkanie poszerzonego składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wolbromiu na temat przygotowania gminy Wolbrom do funkcjonowania w warunkach zimowych.

W spotkaniu, na które burmistrz Jan Łaksa zaprosił przedstawicieli wszystkich instytucji, mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu lokalnej społeczności w warunkach zimowych czyli: zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, obu działających na terenie gminy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, Elektrociepłowni , Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,  Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół oraz pracowników różnych wydziałów UMiG Wolbrom, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie Gminny w warunkach zimowych.

Zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem odbył a się kolejno  prezentacja stanu gotowości do nadchodzącej zimy wszystkich służb i instytucji, które zgodnie stwierdziły, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami, na nadejście zimy są przygotowane, posiadają odpowiedni sprzęt, zaplecze techniczne i procedury na wypadek sytuacji ekstremalnych.

Uczestnicy spotkania zgłosili też kilka wniosków, które mogą jeszcze bardziej usprawnić prace służb i poprawić komfort mieszkańców. Ustalono zatem, że zaniedbane chodniki przy niezamieszkałych posesjach winny odśnieżać odpowiednie podmioty, utrzymujące poszczególne drogi; kierowcy pługów zostaną uczuleni, aby w czasie odśnieżania dróg nie zasypywali przyległego chodnika; WZWiK uzupełni w porozumieniu z JRG Wolbrom oznakowanie czynnych w okresie zimowym hydrantów. Na wniosek PSP Straż Miejska dopilnuje właścicieli, aby ich posesje były właściwie oznakowane, bo brak numerów na domach jest dużym utrudnieniem dla służb ratunkowych, nie tylko w czasie zimy.

Ewa Barczyk