Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP wybrał nowe władze

Główna treść

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP wybrał nowe władze

W dniu 24.10.2021 r. delegaci wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Wolbrom zebrali się w sali lustrzanej Domu Kultury, by wybrać swoje władze na kolejną, pięcioletnią kadencję. Zgodnie z oczekiwaniami, nowym prezesem zarządu oddziału został ponownie Burmistrz Adam Zielnik.

W czasie spotkania, zebrani minutą ciszy uczcili pamięci zmarłych strażaków i działaczy ZOSP RP Gminy Wolbrom. Podczas Zjazdu podsumowamo ubiegłą kadencję oraz zatwierdzono skład nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Wybrano również delegatów oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP . Po złożeniu sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego członkowie Zjazdu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2021 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanowił:

 1. Wybrać na prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
  Dh Adama Zielnika
 2. Wybrać na wiceprezesów Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Dh Waldemara Kolankę
  2. Dh Michała Majdę
 3. Wybrać Prezydium w składzie:
  1. Prezes – Adam Zielnik
  2. Wiceprezes – Waldemar Kolanko
  3. Wiceprezes – Michał Majda
  4. Sekretarz – Marcin Osuszek
  5. Skarbnik – Krzysztof Wolczyński
  6. Komendant Gminny Związku – Paweł Majda
  7. Członek prezydium – Marcin Ciempka
  8. Członek prezydium – Marcin Duch
 4. Dokonać wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach:
  1. Marcin Ciempka
  2. Marcin Duch
  3. Janusz Grela
  4. Waldemar Kolanko
  5. Zdzisław Kyzioł
  6. Michał Majda
  7. Marcin Osuszek
  8. Krzysztof Wolczyński
  9. Adam Zielnik
  10. Bartłomiej Żurek

Zgodnie z Uchwałą nr 3/2021 Zjazdu zatwierdzono skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który tworzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Gminy i przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem.

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Andrzej Bałazy
 2. Marcin Ciempka 
 3. Marcin Duch
 4. Jarosław Gamrat
 5. Jerzy Gorgol 
 6. Janusz Grela
 7. Piotr Janik
 8. Krzysztof Kałwa
 9. Waldemar Kolanko
 10. Tadeusz Kościelniak 
 11. Zdzisław Kyzioł 
 12. Józef Łysek 
 13. Michał Majda 
 14. Paweł Majda
 15. Aleksander Maślisz
 16. Stanisław Mędrek 
 17. Marcin Osuszek 
 18. Krzysztof Pieklak 
 19. Mieczysław Piputa
 20. Marek Półtorak 
 21. Rafał Rachwał 
 22. Łukasz Rupka 
 23. Piotr Szot   
 24. Mariusz Tabor
 25. Krzysztof Wolczyński
 26. Adam Zielnik
 27. Bartłomiej Żurek

Zgodnie z Uchwałą nr 5/ 2021 Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej postanawił wybrać delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w liczbie 16 osób spośród delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.

Delegatami wybrani zostali:

 1. Mirosław Chaberka
 2. Wacław Dachowski
 3. Marcin Grzanka
 4. Andrzej Haberka
 5. Mariusz Kotnis
 6. Paweł Majda
 7. Artur Mąkol
 8. Paweł Oleksy
 9. Mateusz Opiłka
 10. Grzegorz Osmęda
 11. Artur Palusiński
 12. Paweł Papaj
 13. Czesław Pluta
 14. Tomasz Smętek
 15. Agnieszka Tabor
 16. Piotr Wasilewski