Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zjeżdżalnie na basenie muszą poczekać

Główna treść

Zjeżdżalnie na basenie muszą poczekać

Niestety, planowany montaż zjeżdżalni do wieży wolbromskiego basenu zostanie odłożony w czasie. Ogłoszony 22 lutego przez burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom przetarg na zamówienie o nazwie: „Zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom polegające na budowie zjeżdżalni” w trybie – projektuj i buduj, został unieważniony w dniu 15 marca, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Cena oferty najkorzystniejszej (676.500 zł brutto) znacznie przekroczyła kwotę, jaką na ten cel zabezpieczyła gmina Wolbrom. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 360.000 zł brutto.

Wysoka kwota złożonej oferty jest konsekwencją utrzymujących się od kilku miesięcy rekordowych cen stali (nie tylko na krajowym rynku), która, jako materiał, w największym stopniu byłaby wykorzystana do całej konstrukcji planowanego zadania. Tym samym montaż zjeżdżalni musi poczekać na „lepsze czasy”.

Jak informuje burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na inne zadanie w ramach modernizacji basenów. Będzie to montaż instalacji fotowoltaicznej, zasilającej obiekty basenowe oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

Przypomnijmy.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom polegające na budowie zjeżdżalni” w trybie – projektuj i buduj, miało na celu modernizację odkrytej pływalni wchodzącej w skład zespołu basenów w Wolbromiu wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym robót.

Wśród wymagań inwestora znalazły się m.in.:

dostawa i montaż urządzeń w postaci:

– zjeżdżalni wodnej rurowej (zamkniętej), spiralnej o średnicy 1000 mm i długości ślizgu ok. 43 m, zakończonej wanną hamowną o długości ok. 6 m, której start rozpoczynać się będzie na środkowym poziomie wieży (5m)

– zjeżdżalni wodnej rynnowej (otwartej), prostej o średnicy 1000 mm i długości ślizgu ok. 10 m, zakończonej wanną hamowną o długości ok. 6 m, ze startem z poziomu najniższego (2,5 m)

– pompy basenowej zasilającej zjeżdżalnie,

– spiralnej klatki schodowej, prowadzącej do wszystkich trzech podestów istniejącej wieży (najwyższy poziom 10 m przewidziano na taras widokowy)

– balustrad klatki oraz podestów,

oraz przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.