Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Złote Gody mieszkańców gminy Wolbrom

Główna treść

Złote Gody mieszkańców gminy Wolbrom

18 kwietnia na zaproszenie Burmistrza Adama Zielnika do wolbromskiego Domu Kultury przybyły pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Podczas uroczystego spotkania z okazji Złotych Godów Burmistrz Adam Zielnik wręczył Jubilatom nadane przez Prezydenta RP „Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, a od siebie listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki.

Szanowni Państwo! W małżeństwie, jak w życiu, czas mija szybko i nie wiadomo kiedy okazuje się, że za nami już 5, 25 … 50, a nawet 60 lat. Wieloletni związek to wspólne życie, na dobre i na złe: rozwiązywanie problemów, przeżywanie smutków i kryzysów, ale też piękne chwile szczęścia. Pięknego Jubileuszu 50-rocznicy Pożycia Małżeńskiego – Złotych Godów udaje się dożyć wspólnie niewielu parom. Z tym większą radością składam Państwu z tej właśnie okazji najserdeczniejsze życzenia szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w dalszym wspólnym życiu. W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Wolbrom życzę Państwu, abyście w zdrowiu i miłości, otoczeni dobrymi ludźmi doczekali kolejnych wspólnych rocznic – życzył w liście gratulacyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

Najlepsze życzenia dla Jubilatów skierowali także: Zastępca Burmistrza Bożena Konieczna, Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Żurek oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Gołembiowska-Karoń.

– Dostojni Jubilaci! Minęło ponad 50, gdy związali się Państwo węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składali Państwo z ufnością, że będziecie dzielić razem zarówno to co dobre, jak i to co złe, że będziecie wzajemnie się wspomagać w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzymali Państwo, mimo wielu złożonych zdarzeń losowych. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych, zapewne były też chwile smutne i przykre, a może nawet tragiczne. Jednak wszystkie te przeżycia – radości i smutki, troski i obowiązki – związały Was jeszcze bardziej – zwracała się do Jubilatów Zastępca Kierownika USC Agnieszka Gołembiowska-Karoń.

Doceniając mądrość, wysiłek i przykład wspólnie przeżytych minimum 50 lat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Parom Jubilatów odznaczenia państwowe – „Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które wręczył Burmistrz Adam Zielnik w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Bożeny Koniecznej i Przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Żurka.

Po wręczeniu medali, Agnieszka Gołembiowska-Karoń zachęciła Jubilatów do odnowienia składanych przed półwieczem przyrzeczeń małżeńskich i złożenia wzajemnych podziękowań, prosząc wszystkich o powstanie i powtórzenie za nią słów:

Z okazji naszego tak dostojnego jubileuszu

dziękuję Ci żono / mężu

za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę

i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo

było nadal zgodne, szczęśliwe i trwałe”.

Chwilę później lampką szampana gospodarze uroczystości wznieśli toast za zdrowie Jubilatów i zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”.

Do gorących życzeń przyłącza się także nasza Redakcja.

Jubileusze małżeńskie Złotych Godów świętowało 40 par z terenu miasta i gminy Wolbrom:

 1. Krystyna i Jan Borowieccy
 2. Maria i Władysław Bałazowie
 3. Ludwika i Stanisław Bizoniowie
 4. Zofia i Stanisław Błautowie
 5. Elżbieta i Kazimierz Goldowie
 6. Teresa i Andrzej Gorgoniowie
 7. Danuta i Edward Grzankowie
 8. Teresa i Czesław Jarzmikowie
 9. Grażyna i Mirosław Kamionkowie
 10. Regina i Stanisław Karoniowie
 11. Krystyna i Bronisław Kawulowie
 12. Kazimiera i Lucjan Konieczni
 13. Regina i Wacław Kopciowie
 14. Alicja i Roman Kusiowie
 15. Danuta i Jerzy Linkowie
 16. Wanda i Józef Łudzikowie
 17. Wiesława i Jan Magierowie
 18. Cecylia i Andrzej Mazurowie
 19. Zofia i Antoni Michalakowie
 20. Józef i J. Mitkowie
 21. Zofia i Marian Ogonkowie
 22. Maria i Stanisław Paciowie
 23. Barbara i Stanisław Pasichowie
 24. Władysława i Czesław Pielkowie
 25. Zdzisława i Jan Pielkowie
 26. Teresa i Andrzej Pietrusowie
 27. Wiesława i Andrzej Podsiadłowie
 28. Barbara i Stanisław Sewerynowie
 29. Grażyna i Stanisław Słowikowie
 30. Anna i Marian Strzałkowie
 31. Teresa i Jan Szarkowie
 32. Mirosława i Władysław Szygulscy
 33. Teresa i Zenon Świerkowscy
 34. Stanisława i Zbigniew Taborowie
 35. Krystyna i Marian Tarnówkowie
 36. Alfreda i Ryszard Tarnówkowie
 37. Elżbieta i Zbigniew Wiekierowie
 38. Kazimiera i Stanisław Woźniczkowie
 39. Alfreda i Roman Wyrodkowie
 40. Izabela i Ryszard Żurawscy