Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Złóż wniosek o preferencyjny zakup węgla do dn. 3.03.2023r.

Główna treść

Złóż wniosek o preferencyjny zakup węgla do dn. 3.03.2023r.

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, informuje że wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Ze względów organizacyjnych, prosimy mieszkańców o złożenie wniosków do dnia 03.03.2023 r., usprawni to proces składania zamówień na poszczególne partie dostaw. Wnioski złożone po tym terminie także będą rozpatrywane, ale czas ich realizacji może ulec wydłużeniu.

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom przypomina, że mieszkańcy, których wnioski o preferencyjny zakup węgla zweryfikowano pozytywnie, zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo wraz ze wskazaniem kwoty, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom lub na specjalny nr konta bankowego w BS Wolbrom 51 8450 0005 0000 0000 6493 0132.

Preferencyjna cena za jedną tonę węgla wynosi 1 750,00 zł ( nie obejmuje „workowania” oraz dostawy z punktu dystrybucji do gospodarstw domowych).

Prosimy o niedokonywanie wcześniejszych wpłat przed kontaktem z pracownikiem Urzędu.

Informację o dokonaniu płatności z jej potwierdzeniem należy zgłaszać do pokoju nr 210 – Dowody Osobiste.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:

32 70 65 320, 32 70 65 328.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.