Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiana w zasadach pracy powiatowego Wydziału Architektury

Główna treść

Zmiana w zasadach pracy powiatowego Wydziału Architektury

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Olkuskiego z dnia 17.01.2014 r. środa została ustalona dla Wydziału Architektury i Budownictwa jako dzień wewnętrzny, co oznacza, że w tym dniu tygodnia interesanci nie będą przyjmowani. Zarządzenie to weszło w życie z dniem wydania.