Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiany w Oddziale Neurologicznym olkuskiego szpitala

Główna treść

Zmiany w Oddziale Neurologicznym olkuskiego szpitala

Jak informuje nas Nowy Szpital w Olkuszu na 11. kwietnia 2014 roku zaplanowano w placówce otwarcie nowo wyremontowanego Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Aby pokazać zmiany mieszkańcom powiatu olkuskiego i potencjalnym pacjentom szpital zaprasza do zwiedzenia oddziału, organizując 12. kwietnia w godz. 10-14 „ Dzień otwartych drzwi”. Zarząd szpitala podkreśla, że w koszt remontu oraz wyposażenia nowego oddziału Spółka zainwestowała z środków własnych 2 420 952,73 zł.

Oddział o powierzchni 500 m2 usytuowany jest na parterze budynku głównego szpitala obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i, co bardzo ważne dla jego przyszłych pacjentów, na wprost Pracowni Diagnostyki Obrazowej, wyposażonej w tomograf komputerowy. Dla potrzeb pacjentów oddziału wyremontowano gruntownie pomieszczenia po byłej kuchni szpitalnej.

Na Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych z objawami uszkodzenia układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowych mózgu – w tym padaczki, zespołów bólowych, chorób zwyrodnieniowych oraz chorób naczyniowych z udarami.
Hospitalizowani pacjenci mają zapewniony całodobowy dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Rozkład sal, dyżurek oraz ciągów komunikacyjnych jest zaprojektowany tak, aby proces leczenia pacjenta przebiegał najsprawniej, jak to tylko możliwe. Na oddziale znajduje się pokój neurologopedy, sala rehabilitacyjna oraz pracownia dopplerowska, a Pracownia EEG i EMG usytuowana jest nieopodal, przy Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Oddział dysponuje czterema 4-łóżkowymi, dwoma 2-łóżkowymi i jedną 1-osobową salą – wszystkie wyposażone we własny węzeł sanitarny. Nad każdym łóżkiem zamontowany został wielofunkcyjny panel z oświetleniem, tlenem, powietrzem oraz próżnią. Dodatkowo każde łóżko posiada system komunikacji ze stanowiskiem pielęgniarek.
Pododdział Udarowy dysponuje klimatyzowaną, całodobowo nadzorowaną przez dwie pielęgniarki salą intensywnego nadzoru neurologicznego, z 4 wielofunkcyjnymi łóżkami, wyposażonymi w kardiomonitor z pulsoksymetrem, podłączonym do centrali monitorującej na stanowisku pielęgniarskim, dwustrzykawkową pompę infuzyjną, ssak próżniowy, respirator, aparat do defibrylacji oraz zestaw do intubacji. Nad każdym łóżkiem zamontowany jest panel z oświetleniem dziennym, nocnym oraz źródłem tlenu i powietrza, a także próżnią. Pododdział Udarowy stworzony został po to, aby pacjenci byli nadzorowani w optymalnych warunkach.

Na Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie udaru mózgu wg aktualnych zaleceń, łącznie z leczeniem trombolitycznym u pacjentów do 4 i pół godziny od wystąpienia udaru niedokrwiennego. Ten sposób leczenia pozwala nie tylko uratować życia pacjenta, ale również zapobiec jego niepełnosprawności. Rehabilitacja prowadzona jest od momentu zachorowania, a jej intensywność i zakres jest dostosowany do stanu pacjenta. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się przy łóżku chorego i w Sali Rehabilitacyjnej.

Ordynatorem Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym kieruje dr n. med. Tadeusz Pietkiewicz, specjalista neurolog, posiadający certyfikaty EMG oraz EEG oraz uprawnienia do wykonywania badań dopplerowskich. Na Oddziale zatrudnionych jest ponadto 3 lekarzy, w tym 2 specjalistów neurologów. Na czele zespołu 16 pielęgniarek stoi pielęgniarka oddziałowa mgr Danuta Kocjan.

To nie koniec planowanych zmian w Nowym Szpitalu – jego władze zapowiadają, że w przyszłości w miejscu obecnie funkcjonującego Oddziału Neurologicznego powstanie Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, z możliwością utworzenia części Rehabilitacji Poudarowej. Planowane jest także przeniesienie Działu Rehabilitacji, który obecnie mieści się w piwnicach budynku głównego.

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu, prowadząc kampanię informacyjną przypomina także, że Nowy Szpital w Olkuszu począwszy od roku 2010 zainwestował w modernizację placówki 4 681 016 zł oraz zakupił nowy sprzęt medyczny, którego koszt wyniósł 6 261 310 zł

Na podst. inf. z Nowego Szpitala
Ewa Barczyk