Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiany w planach wydatków z funduszy sołeckich

Główna treść

Zmiany w planach wydatków z funduszy sołeckich

Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na przyszły rok muszą wpłynąć do Gminy do 30 września. W większości sołectw odbyły się już zebrania wiejskie, na których społeczność lokalna zdecydowała o przeznaczeniu należnych wsi kwot. Zdarza się tak, że w trakcie trwającego roku plany się zmieniają i tego typu zmiany trzeba wprowadzić do budżetu. Tak właśnie było na ostatniej sesji.

Wyodrębnienie z budżetu gminy środków na fundusz sołecki w każdym roku gwarantuje przyjęta przez Radę Miejska uchwała, a ich wysokość dla poszczególnych sołectw jest obliczana według specjalnego wzoru, określonego w ustawie o funduszach sołeckich i jest zależna m.in. od liczby mieszkańców. Wniosek o środki z funduszu sołeckiego powinien zawierać wskazanie wybranych przedsięwzięć wraz z kosztorysem oraz uzasadnieniem ich realizacji. Zadania finansowane z funduszu powinny wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju samorządu. Poza tym musi być to zadanie własne gminy.

W kolejnych latach ze środki z funduszu sołeckiego m.in. remontowane były drogi lokalne, szkoły, przystanki, remizy OSP, budowano place zabaw w poszczególnych wsiach. W bieżącym roku kilka sołectw zmieniło przeznaczenie części środków ze swojej puli funduszu sołeckiego, reagując na bieżące potrzeby. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zmiany te zostały usankcjonowane stosowną uchwałą zmieniającą budżet.

W przyszłym roku podobny plan będzie także realizowała niedawno powołana do życia nowa jednostka organizacyjna Gminy Wolbrom pn. Miasto Wolbrom. Niestety na razie nie można dokonać wyboru reprezentantów mieszkańców do Rady Miasta, ponieważ Rada Miejska nie uchwaliła jeszcze ordynacji wyborczej dla tego organu. Przedłożony przez przewodniczącego Dariusza Gorgonia projekt został z inicjatywy radnego Zbigniewa Kolanko odrzucony  na sesji sierpniowej, a nowy jeszcze nie powstał.
Poniżej załączamy najbardziej aktualny wykaz zadań realizowanych z udziałem środków z funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach, aby zobrazować na co mieszkańcy przeznaczają środki z budżetu gminy wyodrębnione do ich dyspozycji.

SołectwoZadanieKwota
Boża Wola– dowóz uczniów do szkoły7.943,27
Brzozówka– remont OSP16.726,47
Budzyń– wymiana okien w budynku OSP7.231,25
 – odnowienie przystanku1.000,00
Chełm– wyposażenie Świetlicy Wiejskiej23.997,80
Chrząstowice– modernizacja remizy OSP4.000,00
 – zabezpieczenie terenu wokół boiska szkolnego4.000,00
 – renowacja i utrzymanie zieleni wokół „centrum wsi”1.500,00
 – utrzymanie zieleni wokół „centrum wsi”2.400,00
 – remont dróg gminnych5.186,44
Dłużec– zagospodarowanie placu gminnego obok ośrodka zdrowia23.253,87
Domaniewice– remont drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu5.000,00
 – budowa punktu turystyki rowerowej8.000,00
 – utrzymanie zieleni798,74
Gołaczewy– remont szatni dla sportowców15.000,00
 – remont ścianki klatki schodowej OSP8.997,80
Jeżówka– budowa drogi23.997,80
Kaliś– zakup wyposażenia do namiotu ogrodowego9.503,13
Kąpiele Wielkie– remont boiska przy szkole podstawowej9.000,00
 – zadaszenie schodów przy wejściu do przedszkola6.520,00
 – wymiana płytek na schodach zewnętrznych prowadzących do przedszkola1.635,001.845,00
 – doposażenie wozu bojowego OSP4.997,80
Kąpiołki– remont drogi dojazdowej do pól4.500,57
 – zakup wiaty przystankowej z montażem3.562,69
Lgota Wielka– prace remontowe OSP11.926,91
Lgota Wolbromska– remont świetlicy wiejskiej14.374,68
Łobzów– remont sanitariatów w części bojowej OSP21.997,80
 – rozbudowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej2.000,00
Miechówka– zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu OSP4.000,00
 – wyposażenie świetlicy wiejskiej2.575,40
Podlesice II– zakup kosiarki – traktorka7.700,00
 – zakup paliwa do kosiarki i sprzętu ogrodniczego195,28
Poręba Dzierżna– modernizacja placu przy OSP16.510,49
Poręba Górna– dofinansowanie budynku szkoły1.500,00
 – zakup paliwa do kosiarki500,00
 – wyposażenie dla OSP4.000,00
 – budowa chodników przy drodze10.510,49
Strzegowa– remont drogi dojazdowej do pól7.000,00
 – modernizacja świetlicy wiejskiej5.000,00
 – remont OSP5.000,00
 – koszenie trawy2.222,24
Sulisławice– zakup kosiarki – traktorek – do trawy z wyposażeniem10.000,00
 – sprzęt do siatkówki oraz środki do odnowienia bramek do piłki nożnej2.700,00
 – łopaty do odśnieżania200,00
 – napis na przystanku autobusowym100,00
 – zakup paliwa do kosiarki318,78
Wierzchowisko– remont chodnika przy sali gimnastycznej5.000,00
 – drogi dojazdowe do pól12.000,00
 – wymiana drzwi w OSP2.749,92
 – zagospodarowanie działek3.000,00
Zabagnie– remont dróg gminnych16.270,51
Załęże– wyposażenie dla OSP12.000,00
 – remont placu zabaw6.838,28
Zarzecze– budowa pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego15.000,00
 – adaptacja poddasza pawilonu sportowego5.000,00
 – zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy3.000,00
 – kultura fizyczna997,80
Zasępiec– zakup wyposażenia dla OSP9.000,00
 – zakup mundurów2.470,95
 RAZEM424.257,16