Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiany w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”

Główna treść

Zmiany w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”


Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, w piśmie do Urzędów Miast, Gmin i Powiatów Małopolski, poinformował, że 8 marca 2022 roku dokonano zmian w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” oraz wydłużono termin składania wniosków do 23 marca 2022 roku.
Zmiany polegają na dodaniu definicji deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz środka trwałego. Zmianie uległ wzór wniosku o grant. Zaktualizowany Regulamin udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:
www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/wsparcie-dla-poz
Podmioty, które złożyły wniosek przed dokonaniem zmian zostaną o nich poinformowane osobno pocztą elektroniczną.