Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znajdź Mottainai w swoim domu lub szkole – korespondencja

Główna treść

Znajdź Mottainai w swoim domu lub szkole – korespondencja

Pod takim hasłem w maju odbył się finał konkursu na najlepszy pomysł zastosowania zasad Mottainai w szkole lub w domu oraz na najciekawszą prezentacje multimedialną dotyczącą odnawialnych źródeł energii. W konkursie brali udział uczniowie Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu. Konkurs zorganizowany był przez firmę TRI Poland, a koordynatorką działań w szkole była pani Aneta Dobrek.

W ramach współpracy szkoły z firmą TRI Poland w zakresie edukacji ekologicznej pracownicy firmy Pan Marek Maj i  Pani Elżbieta Gąsior przedstawili prezentację na temat japońskiej filozofii Mottainai oraz opowiedzieli o tym, w jaki sposób można dbać o środowisko naturalne i jak ich firma wykorzystuje w swoich działaniach podstawowe założenia owej filozofii.

Młodzież dowiedziała się, że filozofia Mottainai polega na eliminacji marnotrawstwa z otoczenia poprzez oszczędność surowców i ochronę środowiska naturalnego. Pani Elżbieta Gąsior opowiedziała uczniom, w jaki sposób mogą wprowadzić założenia Mottainai we własnym domu i szkole. Okazało się to bardzo proste, wystarczy stosować w życiu zasady3R, czyli Reduce (redukcja, unikanie odpadów), Reuse (ponowne użycie) i Recycle (recykling, przetworzenie).

Najbardziej korzystnym i trwałym sposobem rozwiązywania problemu odpadów jest unikanie ich powstawania- reduce, np. wystarczy nie kupować nadmiernie opakowanych przedmiotów, chodzić na zakupy z własną torbą, nie zabierać ze sklepu woreczków jednorazowych. Zasada reuse – polega na wielokrotnym używaniu różnych przedmiotów, np. akumulatorów zamiast baterii jednorazowych itp. Odpady, których nie da się uniknąć ani używać wielokrotnie, należy poddać segregacji, aby odzyskać te składniki, które nadają się do ponownego przetwarzania, czyli recyklingu – recycle. Nasz rozrzutny i nieekonomiczny sposób korzystania z zasobów naturalnych ma ogromny wpływ na środowisko, dlatego selektywna zbiórka odpadów i pozyskiwanie tą drogą surowców wtórnych stanowi podstawę racjonalnej gospodarki odpadami.

Podczas prezentacji pan Marek Maj opowiedział uczniom, w jaki sposób filozofia Mottainai została wprowadzona w firmie TRI Poland. Dzięki wprowadzeniu tych zasad firma TRI Poland zredukowała zużycie energii oraz zasobów naturalnych, ograniczyła wytwarzanie odpadów, a odpady wytworzone przez firmę aż  99% poddawane są recyklingowi. Działalność firmy TRI Poland przebiega w harmonii z otaczającym środowiskiem naturalnym. Aby osiągnąć ten cel firma wprowadziła nowoczesne technologie, które  minimalizują  ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także podnosi świadomość, odpowiedzialność i zaangażowanie wszystkich pracowników w zakresie ochrony środowiska oraz promuje działalność prośrodowiskową w lokalnym społeczeństwie, a w szczególności wspiera edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z Gminy Wolbrom.

Finał konkursów odbył się w firmie TRI Poland. Zaproszeni uczniowie, którzy brali udział w konkursie, a także dyrektor Waldemar Smoter i pani Aneta Dobrek, koordynator działań związanych ze współpracą z firmą TRI Poland w zakresie edukacji ekologicznej, najpierw zwiedzili fabrykę, zobaczyli jak wygląda proces produkcyjny, najnowsze rozwiązania technologiczne, organizacja pracy oraz jak japońska firma ogranicza wytwarzanie odpadów.

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, które wręczył osobiście prezes firmy TRI Poland pan Takanobu Nanno, w asyście dyrektor do Spraw Personalnych pani Anety Pokorskiej oraz inspektora ds. BHP i Ochrony Środowiska pani Elżbiety Gąsior.

Autorami najciekawszych rozwiązań wdrażających zasady Mottainai w domu lub szkole byli: I-miejsce Klaudia Dziubdziela, II-miejsce Kamila Kałwa, III-miejsce Kacper Odrobiński. Zwycięzcami konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną ,,Odnawialne źródła energii’’ byli: I-miejsce – Jakub Kuś, II-miejsce Dominik Gorgoń,  III-miejsce Krzysztof Żyła.

Dziękujemy firmie TRI Poland za współpracę, a także za zakup interesujących i praktycznych nagród. Mamy nadzieje, że uczniowie naszej szkoły wdrożą w życiu codziennym jakże pożyteczne dla przyrody, a proste do wykonania zasady Mottainai.

Aneta Dobrek