Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znajdź stypendium dla siebie

Główna treść

Znajdź stypendium dla siebie

Stypendium to często jedyna szansa dla młodej osoby, aby mogła realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Fundacja Dobra Sieć od lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi…

Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informujemy o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.


 Anna Koseska
Fundacja Dobra Sieć
ul. Marszałkowska 6/17
00-590 Warszawa