Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znamy oferty na modernizację dróg wraz z parkingami oraz uliczek os. B. Chrobrego

Główna treść

Znamy oferty na modernizację dróg wraz z parkingami oraz uliczek os. B. Chrobrego

W najbliższych miesiącach, na zdecydowaną poprawę infrastruktury drogowej mogą liczyć mieszkańcy i użytkownicy ul. Ordona oraz uliczek między blokami os. Chrobrego.

24 kwietnia upłynął termin składania ofert przetargowych na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych nr 120535K i 120540K w Wolbromiu wraz z parkingami i siecią dróg wewnętrznych osiedla Bolesława Chrobrego”.

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, do przetargu przystąpiło pięć firm, których oferty cenowe opiewały na kwoty od 6.545.406,59brutto do 11.891.099,23brutto.

Zamawiający – Gmina Wolbrom poinformowała, że na sfinansowanie zamówienie zamierzała przeznaczyć: 7.000.000,00 zł/brutto.

Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, zamówienie należy zrealizować w terminie do 400 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie ”Modernizacja dróg gminnych nr 120535K i 120540K w Wolbromiu wraz z parkingami i siecią dróg wewnętrznych osiedla Bolesława Chrobrego” uzyskało wsparcie finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 650 000,00 zł.

Na poniższej ilustracji, kolorem czerwonym oznaczono orientacyjny zasięg prac modernizacyjnych.