Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znamy wstępne wyniki weryfikacji wniosków na schetynówki

Główna treść

Znamy wstępne wyniki weryfikacji wniosków na schetynówki

Wojewódzka Komisja do spraw oceny wniosków złożonych przez samorządy do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – wstępna lista rankingowa na 2016 r. powołana przez Wojewodę Małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru na 2016 r. Na podstawie wyników oceny merytorycznej ustalono wstępną listę rankingową. Do Wolbromia dotarły dwie wiadomości.

Dobra jest taka, że na 15 miejscu na liście rankingowej znalazł się wniosek przygotowany we współpracy w Gminą Wolbrom przez Powiat Olkuski. Przypomnijmy, że dotyczy on planowanego remontu ciągu dróg powiatowych nr 1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794 w km 0+000 – 3+076 oraz 1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna w km 1+732 – 5+642″. Całkowita wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 5 588 721,23 zł, z czego zgodnie z zasadami programu 50% miałaby pochodzić z budżetu Państwa, 25% z budżetu Powiatu oraz – zgodnie z podjętą w sierpniu br. przez Radę Miejską w Wolbromiu uchwałą intencyjną – 25% kosztów z budżetu Gminy Wolbrom.

Gorsza wiadomość to informacja, że na liście rankingowej nie znalazł się wniosek Gminy Wolbrom, która chce remontować ciąg komunikacyjny dróg gminnych K120630 w km 0+000 – 1+111 i K120637 w km 0+000 – 1+416 w miejscowości Jeżówka. Nie jest to jednak koniec starań o dofinansowanie tej modernizacji z tegorocznego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – wstępna lista rankingowa na 2016 r.”. – Ja zawsze walczę do końca – informuje burmistrz, który podkreśla, że jest optymistą. – W ubiegłym roku, przy o wiele większym zadaniu, jakim była modernizacja ul. 1 Maja w Wolbromiu, dofinansowanie ostatecznie udało się uzyskać. Niezależnie od wszystkiego na drogę w Jeżówce mamy zabezpieczone w budżecie 1,1 mln. zł. i ta kwota zostanie na tę drogę wydatkowana – informuje burmistrz Adam Zielnik, dodając, że jeżeli nie znajdzie się ona w programie, to zostanie wyremontowana we własnym zakresie w najważniejszym fragmencie czyli podbudowie i nawierzchni.