Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znamy wykonawcę remontu wolbromskiej schetynówki

Główna treść

Znamy wykonawcę remontu wolbromskiej schetynówki

Drugą tegoroczną wolbromską schetynówkę wyremontuje konsorcjum HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. z Wysokiej k. Wrocławia. Firma wygrała przetarg z ceną ofertową zamówienia 635.850,54 zł brutto. Nie wiadomo jeszcze czy uda się władzom Wolbromia, które są w stanie partycypować w części kosztów, namówić Starostwo do kontynuowania remontu na powiatowym odcinku Leśnej przy stadionie.

Do przetargu na wykonanie remontu ciągu ulic Młyńskiej i  Leśnej przystąpiło dwóch oferentów:

pierwsza oferta została złożona przez konsorcjum firm HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. z Wysokiej, a drugą złożyła Firma Produkcyjno-Usługowa „KRYSTYNA” mgr Krystyna Solecka,z siedzibą w  Wolbromiu.

W ramach realizacji zadania zostaną wyremontowane :189 metrowy odcinek ul. Młyńskiej oraz droga oznaczona symbolem K120525 czyli część ul. Leśnej na odcinku o długości 446 m od przedszkola do ul. Sportowej, będąca w zarządzie gminnym. Pozostałe 200 m tej ulicy – na całej długości stadionu – pozostaje w zarządzie Powiatu. Koszt remontu samego asfaltu tego powiatowego odcinka można szacować na ok. 150 tys. Biorąc pod uwagę oszczędności uzyskane po przetargu na remont ul. 1 Maja, burmistrz Jan Łaksa wystosował już pismo do Starosty z prośbą o poważne rozważenie kontynuacji remontu tego ciągu komunikacyjnego aż do ul. Skalskiej, aby modernizacji poddać całą ul. Leśną, w ramach deklarowanych wcześniej środków. Na razie Starostwo nie ustosunkowało się do tego wniosku.

Wyłoniony przez gminę Wolbrom wykonawca remontu współfinansowanego z Narodowego Programu Naprawy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek,  zgodnie ze specyfikacją przetargową dokona prac remontowych  na wspomnianych ulicach Młyńskiej i części Leśnej, a przedmiot zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę drogi, obramowania, chodniki, wykonanie zatoki postojowej dla potrzeb dowozu dzieci do przedszkola, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, skarpowanie i zieleńce, regulację pionową urządzeń podziemnych, wjazdy, wykonanie podświetlonego sygnalizatora dla pieszych oraz remont oświetlenia ulicznego.

Ewa Barczyk

Zanim rozpoczęte zostaną prace remontowe na obu schetynówkach WZWiK wykonywał prace remontowe na wodociągu biegnącym wzdłuż tych ulic. W tym miejscu spotkają sie dwie tegoroczne wolbromskie schetynówki – skrzyżowanie 1 Maja i Młyńskiej