Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego

Główna treść

Znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego

Znane są już wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, do którego w kwietniu br. przystąpiło 34 tysiące uczniów klas III. Tegoroczne egzaminy składały się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz języka obcego nowożytnego. Najlepiej w Gminie Wolbrom wypadli gimnazjaliści z Gołaczew.

Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi wyszukania informacji w różnych tekstach kultury występujących w arkuszu z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Z matematyki wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i i rysunku, a z przedmiotów przyrodniczych – umiejętnością interpretowania danych przedstawionych na wykresie. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązywaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu. Na poziomie rozszerzonym większość uczniów dobrze poradziła sobie z wyszukiwaniem szczegółowych informacji w tekstach pisanych.

Średni wynik egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w Gminie Wolbrom wyniósł 62,6 % i tym samym był najlepszy w powiecie olkuskim. Wynik z zakresu języka polskiego to 71,2%,z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 55,4%, matematyki – 54,2%.
Wyniki z części humanistycznej gimnazjalistów z naszej gminy wyglądały następująco:

– z zakresu języka polskiego:
1. Gimnazjum w Gołaczewach – 74,5%
2. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – 72,7%
3. Gimnazjum w Zarzeczu – 69,7%
4. Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu – 69,2%
5. Gimnazjum w Wierzchowisku – 69,1%
6. Gimnazjum w Dłużcu – 67,5%

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:
1. Gimnazjum w Gołaczewach – 65,3%
2. Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu – 64,9%
3. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – 63,6%
4. Gimnazjum w Wierzchowisku – 61,4%
5. Gimnazjum w Dłużcu – 58,7%
6. Gimnazjum w Zarzeczu – 56,1%

Część matematyczno – przyrodnicza:

– z zakresu matematyki:
1. Gimnazjum w Gołaczewach – 71,8%
2. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – 55,2%
3. Gimnazjum w Dłużcu – 51,9%
4. Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu – 51,6%
5. Gimnazjum w Wierzchowisku – 50,8%
6. Gimnazjum w Zarzeczu – 43,6%

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
1. Gimnazjum w Gołaczewach – 64,7%
2. Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu – 57,4%
3. Gimnazjum w Dłużcu – 56,3%
4. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – 54,5%
5. Gimnazjum w Wierzchowisku – 53,8%
6. Gimnazjum w Zarzeczu – 50,4%

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (j. angielski):
1. Gimnazjum w Gołaczewach – 74,4%
2. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – 72,9%
3. Gimnazjum w Zarzeczu – 71,6%
4. Gimnazjum w Wierzchowisku – 62,3%
5. Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu – 61,4%
6. Gimnazjum w Dłużcu – 52,2%
średnia z j. niemieckiego podstawowego:
Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – 47,5%
średnia z j. rosyjskiego:
Gimnazjum w Zarzeczu – 97,5% – poziom podstawowy, 100% – poziom rozszerzony.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (j. angielski):
1. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – 50,9%
2. Gimnazjum w Zarzeczu – 49,2%
3. Gimnazjum w Gołaczewach – 46,4%
4. Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu – 42,5%
5. Gimnazjum w Wierzchowisku – 38,8%
6. Gimnazjum w Dłużcu – 28,9%

Gratulujemy dobrych wyników!

Greta Fałda