Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ZS zaprasza dorosłych do nauki w LO

Główna treść

ZS zaprasza dorosłych do nauki w LO

Dyrekcja Zespołu Szkół w Wolbromiu ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014 do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w szkole jest bezpłatna. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18 do dnia 30.sierpnia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu 32 6441055. Serdecznie zapraszamy.