Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Życzenia 200 lat dla p. Aleksandry Tuchowskiej z Wolbromia

Główna treść

Życzenia 200 lat dla p. Aleksandry Tuchowskiej z Wolbromia

Tradycją jest, że burmistrz MiG Wolbrom składa okolicznościową wizytę jubilatom obchodzącym setne urodziny. Tak było również w dniu 7 czerwca. Rocznicę 100 lat życia obchodziła Pani Aleksandra Tuchowska z Wolbromia. Wiekowa Jubilatka jest już trzecią osobą, która w tym roku świętowała ten, jakże dostojny jubileusz.

Z okazji setnej rocznicy urodzin, składam Pani serdeczne gratulacje i życzenia: zdrowia, szczęścia, pogody ducha, wiele ciepła oraz miłości i szacunku rodziny. Niech kolejne lata życia przynoszą Pani wiele zadowolenia i radości z każdego dnia – życzył P. Aleksandrze Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wraz Zastępcą Kierownika USC Agnieszką Gołembiowska-Karoń, oraz Zastępcą Burmistrza Bożeną Konieczną.

Z okazji tak pięknego i wyjątkowego Jubileuszu, na ręce dostojnej seniorki Burmistrz Adam Zielnik wręczył list gratulacyjny, a także listy skierowane do Jubilatki od Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity. Tradycyjnie Adam Zielnik do swych życzeń dołączył również okolicznościowy bukiet oraz praktyczny upominek.

W spotkaniu urodzinowym przybyłym gościom towarzyszyła Jubilatka oraz jej najbliższa rodzina.

Nie zabrakło tortu oraz toastu za kolejne 100 lat.

Pani Aleksandra Tuchowska, z domu Chaberko, urodziła się w dn. 7 czerwca 1923 roku w Wolbromiu, gdzie spędziła całe życie. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczęła naukę w Szkole Zawodowej „Skałka” w Bukownie. Niestety wybuch wojny przerwał dalszą edukację. Po wojnie pracowała w Urzędzie Miasta, w ewidencji ludności.

Z nieżyjącym już mężem Edwardem – pracownikiem umysłowym zakładów ”Stomil”, wspólnie wychowali czworo dzieci (Ewę, Marka, Urszulę i Annę), doczekali się ośmioro wnuków. Na dzień dzisiejszy P. Aleksandra cieszy się ponadto z 16 prawnuków. Mężowi, dzieciom i wnukom poświęciła większą część swojego życia.

Dostojna Jubilatka prze całe życie cieszyła się dobrym zdrowiem, pogodnym sposobieniem, a sprawność umysłową utrzymywała rozwiązując krzyżówki. Wielką radość sprawiała jej praca na działce oraz w przyblokowym ogródku. Niezwykle cenną wartość w jej życiu stanowiła wiara i codzienna modlitwa. Dzięki nim p. Aleksandra potrafiła pokonywać trudne chwile i patrzeć z optymizmem w przyszłość.

Od kilku lat wiekowa Jubilatka wymaga całodziennej opieki i nad najlepszym samopoczuciem swej mamy czuwają troskliwe córki.

Do składanych życzeń i gratulacji czcigodnej Jubilatce przyłącza się także Redakcja.