Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Życzenia Burmistrza dla OSP Dłużec z okazji jubileuszu 100 lecia jednostki

Główna treść

Życzenia Burmistrza dla OSP Dłużec z okazji jubileuszu 100 lecia jednostki

17 września w Dłużcu odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużcu.

Z okazji tak pięknego jubileuszu uczestniczący w uroczystościach Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnik złożył najlepsze gratulacje i życzenia, a także wręczył wyróżnienia i medale najlepszym druhom.

– Z okazji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużcu pragnę przekazać wszystkim Druhom i Druhnom serdecznie gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniem za ofiarności i trud ponoszony w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę, aby ta trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy.

Gratuluję także wszystkim wyróżnionym i odznaczonym w dniu dzisiejszym Strażakom, swoją wzorową postawą niewątpliwie w pełni zasłużyli na otrzymane medale.

Niech ten dzisiejszy dzień będzie dla Państwa szczególnie uroczystym i radosnym , niech przyniesie spełnienie planów i pragnień oraz doda sił potrzebnych w dalszym pełnieniu zaszczytnej służby dla dobra społeczeństwa.

Niech święty Florian otacza Was swoja opieką i wstawiennictwem we wszystkich działaniach oraz życiu osobistym.

Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania Adam Zielnik Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

Uroczystości jubileuszu 100 lecia jednostki OSP w Dłużcu zapoczątkowała zbiórka jednostek i pocztów sztandarowych na placu przy Szkole Podstawowej w Dłużcu i przemarsz pododdziałów przy dźwiękach orkiestry dętej na plac obok remizy. Główne obchody rozpoczęły się uroczystym apelem. Meldunek o jego gotowości złożył Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Adamowi Zielnikowi druh Karol Pałka, następnie odbył się przegląd pododdziałów. W dalszej kolejności poczet flagowy, złożony z druhów z OSP w Dłużcu, przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”, granego przez Orkiestrę Dętą z Przegini, dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się msza święta, którą celebrował ks. proboszcz parafii św. Mikołaja w Dłużcu ks. Andrzej Michniewski oraz księża pochodzący z parafii. Kapłani modlili się w intencji miejscowych strażaków, ich rodzin oraz wszystkich parafian.

W części oficjalnej uroczystości Burmistrz Adam Zielnik przekazał na ręce Naczelnika OSP Dłużec dh Andrzeja Haberki symboliczny bon o wartości 49 999,50 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia. Środki przyznała Gmina Wolbrom – 31 567,51 zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 18 431.99 zł.

W trakcie ceremonii wręczenia odznaczeń i medali zasłużonym strażakom Adam Zielnik złotym medalem uhonorował Naczelnika OSP Dłużec dh Andrzeja Haberkę, srebrnymi medalami druhów: Grzegorza Skórę, Adama Tabora, Łukasza Kordaszewskiego, Michała Pasicha, Arkadiusza Pasicha, Radosława Piputę;

brązowymi medalami druhów: Bartosza Topolskiego, Michała Karonia, Roberta Ciułę, Przemysława Pasicha. Odznakami ”Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali druhowie: Karol Ciepał, Kacper Frankowski, Dawid Haberka i Kacper Rams.

Innym ważnym wydarzeniem uroczystości było uroczyste ślubowanie druhów i druhen Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Dłużec.

Obchody jubileuszu zakończyły występy artystyczne pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Dłużcu, uczniów SP w Dłużcu oraz koncert Orkiestry Dętej z Przegini.