Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Życzenia dla nauczycieli

Główna treść

Życzenia dla nauczycieli

Przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Adam Zielnik spotkał się z przedstawicielami pracowników placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom. Wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół otrzymali nagrody za dobrą pracę. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów z koła muzycznego przy DK oraz wokalisty Piotra Skrzyneckiego.

Dzień Edukacji Narodowej co roku jest okazją do podziękowań za trud poświęcany przez nauczycieli na rzecz wychowanków. Nie wolno też zapomnieć o pracownikach obsługi szkół i przedszkoli, którzy przyczyniają się do sprawnej pracy placówek oświatowych. Tradycją stało się, że w tym dniu burmistrz spotyka się z pracownikami szkół i przedszkoli, aby złożyć im najlepsze życzenia, a także wręczyć nagrody nauczycielomwyróżniającym się w pracy. W tym roku wśród nagrodzonych znaleźli się:

nauczyciele:

Katarzyna Mąka – SP1

Barbara Olewińska – SP1

Agata Wójcik – SP Jeżówka

Anna Świerczek-Mól – ZS Dłuzec

Urszula Latacz – ZS Dłużec

Beata Molenda – ZS Gołaczewy

Tomasz Szczepankiewicz – ZS Gołaczewy

Zdzisław Słaby – ZS Wierzchowisko

Irena Smoter – ZS Wolbrom

Agnieszka Szczepankiewicz – ZS Wolbrom

Małgorzata Strojna – ZS Wolbrom

Beata Miłoszewska – ZS Wolbrom

Tomasz Żak – G4

Anna Wąchal – PP1

oraz dyrektorzy:

Barbara Skorupka – ZS Zarzecze

Leopold Straszak – ZS Wierzchowisko

Robert Kozłowski – ZS Gołaczewy

Powiązana galeria