Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Życzenia dla pracowników oświaty

Główna treść

Życzenia dla pracowników oświaty

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto pracowników oświaty, przypadające w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji władze samorządowe na czele z burmistrzem Janem Łaksą spotkały się w wolbromskim DK z dyrektorami i pracownikami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom.

Zgromadzonym na sali lustrzanej nauczycielom, najlepsze życzenia złożył burmistrz Jan Łaksa, wiceburmistrz Katarzyna Posełek oraz naczelnik wydziału edukacji Zbysław Owczarski. Przekazali oni również podziękowania za odpowiedzialność, upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych oraz wyrazy szacunku za ogromny trud jaki muszą włożyć pedagodzy każdego dnia w kształtowanie charakteru młodych ludzi oraz przekazywaniu wiedzy. Jak co roku tak i dziś grono wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli otrzymało nagrody burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. Przy przyznawaniu nagród bierze się pod uwagę m.in. kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole, dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych. Na zgromadzonych nauczycieli czekał również słodki poczęstunek oraz występ muzyczny.

Wszystkim pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia – radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Nagrodzonym zaś, gratulujemy otrzymanych wyróżnień!

Greta Fałda