Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Iveco „Piotrek” dla OSP Domaniewice

Główna treść

Iveco „Piotrek” dla OSP Domaniewice

Dla społeczeństwa Domaniewic, a szczególnie dla działającej tam Ochotniczej Straży Pożarnej dzień 23 czerwca 2019 r. zapisze się na trwałe w historii tego podwolbromskiego sołectwa. W tym dniu odbyła się doniosła uroczystość oficjalnego przekazania jednostce OSP w Domaniewicach zakupionego w listopadzie ubiegłego roku, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO EUROCARGO 150E320.

Uroczystości odbywające się na placu strażnicy rozpoczęła msza święta polowa, którą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił  proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie ks. Krzysztof Słomian. Na zakończenie mszy swiętej  ks. Krzysztof Słomian dokonał poświęcenia wyprodukowanego przez firmę „Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.”  samochodu pożarniczego.

Po nabożeństwie, głównym punktem uroczystości był apel, który rozpoczął dowódca druh Rafał Rupka złożeniem meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markowi Bębenkowi. Po złożeniu meldunku odbył się przegląd pododdziałów, a następnie odegranie Hymnu Państwowego i wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

Po przywitaniu przybyłych na uroczystość gości przez Prezesa OSP Domaniewice Piotra Szota i przedstawieniu rysu historycznego, nastąpiła ceremonia przekazania pojazdu do eksploatacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik obok kluczyków wręczył Naczelnikowi jednostki dh Wacławowi Dachowskiemu Akt przekazania jednostce OSP w Domaniewicach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w podziękowaniu za ofiarną służbę, stałą gotowość niesienia pomocy i ratowania życia. Z kolei Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek wspólnie z pełnomocnikiem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Piotrem Konarem przekazali Naczelnikowi dokumenty pojazdu, a ten wraz z kluczykami przekazał je następnie kierowcy. 

W chwilę później nastąpiło oficjalne nadanie imienia dla samochodu ratowniczo-gaśniczego. „Matką chrzestną” została Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Kazimierska a w charakterze opiekuna pojazdu Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Żurek.
Wypowiedziawszy formułę – Z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję Ci imię „PIOTREK”, działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię Domaniewice na całą okolicę – Ewa Kazimierska wspólnie z Bartłomiejem Żurkiem „ochrzciła szampanem” pojazd, wylewając zawartość butelki na maskę samochodu. Następnie została przeprowadzona próba techniczna samochodu.
Kolejnym punktem była ceremonia przecięcia wstęgi. O asystę i pomoc w przecięciu Burmistrz Adam Zielnik poprosił: 

 • Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie – st. bryg. Marka Bębenka,
 • Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu mł. bryg. Michała Polaka,
 • Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu Grzegorza Ziarno,
 • Zastępcę Dowódcy JRG PSP w Wolbromiu mł. bryg. Marcina Maciorę,
 • Wiceprzewodniczącą RM w Wolbromiu Ewę Kazimierską,
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Żurka,
 • Sołtys Domaniewic Janinę Sypek,
 • Pełnomocnika zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Piotra Konara,
 • Radnego Rady Miejskiej Marka Ciepała.

Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, gratulacji i dołączonych upominków od przemawiających gości. Dla osób zaangażowanych w pozyskanie samochodu były z kolei serdeczne podziękowania.
Prezes OSP Piotr Szot złożył podziękowanie dla Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, natomiast Burmistrz na ręce Piotra Szota przekazał na pamiątkę symboliczną replikę samochodu bojowego z podziękowaniem za ofiarną służbę oraz stałą gotowość niesienia pomocy i ratowania życia. 
Ponadto Burmistrz Adam Zielnik wręczył statuetki z podziękowaniami między innymi dla:

 • Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – st. bryg. Marka Bębenka,
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu – bryg. Zbigniewa Września – statuetkę w jego imieniu odebrał zastępca komendanta mł. bryg. mgr inż. Michał Polak
 • Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie- statuetkę w imieniu Zarządu odebrał przedstawiciel Zarządu Piotr Konar,
 • Rady Miejskiej w Wolbromiu na czele z Przewodniczącym Bartłomiejem Żurkiem.

Po złożeniu przez dowódcę uroczystości meldunku o zakończeniu uroczystości i odprowadzeniu pododdziałów uroczysty apel dobiegł końca. Prowadzący uroczystość konferansjer, w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich zgromadzonych gości na skromny poczęstunek w strażnicy OSP.  

Przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO EUROCARGO 150E32 zakupiony został przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Wolbrom.

GALERIA ZDJĘĆ