Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wybory do Europarlamentu 2019

Główna treść

Wybory do Europarlamentu 2019

– Informacja o rozpoczęciu pracy komisji OKW

– Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego

– OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10

Prezentacje ze szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych
– Część I – z zakresu praw i obowiązków oraz organizacji pracy członków obwodowych komisji wyborczych
– Część II – przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania
– Część II – przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania – ciąg dalszy
– Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego.

 Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r.

Postanowienie nr 213/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r.

– Załączniki do postanowienia nr 213/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 maja 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Harmonogram Dyżurów Urzędnika Wyborczego Gmina Wolbrom

Postanowienie Nr 178/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wolbrom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

– obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 5 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z 11 marca 2019 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

-Uchwała PKW Nr 11.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

-Zgłoszenie do komisji przez komitet
-Zgłoszenie do komisji przez wyborcę

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
– Załącznik nr 1 – Zgłoszenie listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
– Załącznik nr 2 – Lista poparcia
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
– Załącznik nr 4 – Oświadczenie lustracyjne
– Załącznik nr 5 – Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
– Załącznik nr 6 – Oswiadczenie_kandydata obywatela UE niebędącego obywatelem polskim o niekandydowaniu w innym państwie członkowskim

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Wolbrom miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego