Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Geodezja e-usługi

Główna treść

Geodezja e-usługi

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w wyniku realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom” została uruchomiała e–usługa pozwalająca na pozyskiwanie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków (egib) oraz państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego (PZGiK). Wdrożenie e-usług umożliwia złożenie przez internat wniosku o udostępnienie dokumentacji z bazy danych PZGiK. Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie PZGiK a następnie generowany jest Dokument Obliczenia Opłaty.

Obsługę płatności internetowych zapewnia usługa Paybynet w trybie ciągłym tj. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Operatorem płatności Paybynet jest Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR). Transakcje realizowane przez Paybynet wiążą się z opłatą prowizyjną na rzecz KIR. O wysokości opłaty prowizyjnej Płatnik zostanie poinformowany przez KIR w trakcie dokonywania płatności. Po dokonaniu opłaty wnioskodawca uzyskuje w systemie Web EWID dostęp do zamówionych materiałów geodezyjnych.

W systemie e-usług publicznych dostępne są następujące rodzaje portali udostepniających określone usługi elektroniczne:

  • Portal interesanta – portal przeznaczany dla interesantów indywidualnych i firm. Usługa pozwala na pobranie i złożenie drogą elektroniczną e-wniosku o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, e-wniosku o wydanie kopii mapy ewidencyjnej oraz kopii mapy zasadniczej w formie wektorowej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • Portal Geodety – portal przeznaczony dla uprawnionych wykonawców geodezyjnych. Usługa pozwala m.in. na zgłoszenie pracy geodezyjnej, zdalne uzgodnienie materiałów z zasobu niezbędnych do wykonania pracy, otrzymanie zamówionych materiałów geodezyjnych w formie elektronicznej.
  • Portal Mapowy – portal przeznaczony dla wszystkich interesantów, pozwala na przeglądanie danych przestrzennych publicznie dostępnych.
  • Portal Branżysty – portal przeznaczony dla podmiotów zarządzających obiektami GESUT. Usługa pozwala branżystom na przekazywanie aktualnych informacji o sieciach uzbrojenia terenu, zgłaszanie zmian i weryfikacji danych o tych sieciach w sposób zdalny.