Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wybory samorządowe 2018

Główna treść

Wybory samorządowe 2018

– Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie obsadzenia mandatów radnych
– Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych


– OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego,

– OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego.

– Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Komisję Wyborczą w Wolbromiu

– Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Wolbromiu sporządzony dnia 22 października 2018 r.  przez Komisję Wyborczą w Wolbromiu

– Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów okręgach wyborczych

– Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 15 października 2018 r. o terminach dyżurów Komisji

– Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

– Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 10 października 2018 r. o terminach dyżurów Komisji

Prezentacja szkoleniowa członków obwodowych komisji wyborczych:
– ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
– ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
– ważność oddania głosu

– Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 3 paździrnika 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

– Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 3 paździrnika 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wolbromiu w okręgu nr 1 zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

– Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 3 paździrnika 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wolbromiu w okręgu nr 2 zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

– Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 3 paździrnika 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wolbromiu w okręgu nr 3 zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

– Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 r. o terminach dyżurów Komisji

– Informacje komisarzy wyborczych w Krakowie o zwołaniu pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

– Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 27 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji


– Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach Rady Miejskiej w Wolbromiu zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


– Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu


– Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Olkuszu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


– Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
– Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 24 września 2018 roku
– INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 19 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na burmistrza.

– Zbiorcze zestawienie do kandydatów do Rady Miejskiej w Wolbromiu


– Informacja PKW dotycząca członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.pdf

– Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych  


– Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


– INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 17 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów.


– Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu z dnia 11 września 2018 r. o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych

– Informacja o dyżurach Delegatury KBW w Krakowie

– Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

– Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


– Uchwała nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu wraz z zespołem

– Uchwała nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu– Uchwała nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu

– Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


– Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

– KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II O MOŻLIWOŚCI DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

– Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

– Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
– Lista poparcia
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
– Oświadczenie lustracyjne
– Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
– Oświadczenie kandydata nie będącego obywatelem Polski

– UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


– Druk -powoływanie komisji obwodowej ds przeprowadzenia głosowania

– Druk -powoływanie komisji obwodowej ds ustalenia wyników
– Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

– Druk -powoływanie komisji terytorialnej

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

– Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Wolbrom miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

– OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu.