Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Fundusze zewnętrzne

Główna treść

Fundusze zewnętrzne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

Fundusze krajowe

Dofinansowanie zadań własnych opieki nad dziećmi do lat trzech

Informujemy, że Gmina Wolbrom otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dla trzech jednostek:

 1. Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Wesołe Pszczółki, ul. Marszałka Piłsudskiego 25, 32-340 Wolbrom,
  Wartość dofinansowania: 32 400 zł,
  całkowita wartość zadania 40 500 zł;
 2. Dofinansowanie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom,
  wartość dofinansowania 21 600 zł,
  całkowita wartość zadania 27 000 zł;
 3. Dofinansowanie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Załężu, Załęże 108, 32-310 Klucze,
  wartość dofinansowania 17 280 zł,
  całkowita wartość zadania 21 600 zł

Dotacja przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z utrzymaniem funkcjonowania miejsc opieki w żłobku i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom w 2021 roku.