Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oświata

Główna treść

Oświata

Placówki oświatowe publiczne i niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

Placówki oświatowe publiczne

Przedszkola

GOŁACZEWY. Przedszkole Publiczne Zespołu Szkół w Gołaczewach
ul. Chełmska 8,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 646 56 46
e-mail: szkolagolaczewy@op.pl
http://www.zsgolaczewy.pl/

KĄPIELE WIELKIE. Przedszkole Publiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich
Kąpiele Wielkie 75A,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 70 04
e-mail: kapielesp@wp.pl
http://kapielewielkie.szkolna.net/

ŁOBZÓW. Przedszkole Publiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie
Łobzów 220,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 10 60
e-mail: splobzow@poczta.onet.pl
https://zsplobzow.wolbrom.pl/

WOLBROM. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Misia Uszatka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu
ul. Piłsudskiego 25,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 11 04,
(sekretariat ZS-P ul. Mariacka 28 nr tel. 32 644 10 69)
e-mail: sekretariat@zsp.wolbrom.pl
http://www.pp1-mis.wolbrom.com

WOLBROM. Przedszkole Publiczne Nr 2 Zespołu Szkół w Wolbromiu
ul. Młyńska 1,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 28 23,
e-mail: poczta@zespolszkol.wolbrom.pl
http://www.zs.wolbrom.pl/

ZARZECZE. Przedszkole Publiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu
ul. Szkolna 2,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 646 51 85
e-mail: zszarzecze@op.pl
https://zszarzecze.edupage.org/?

Szkoły podstawowe

CHEŁM. Szkoła Podstawowa w Chełmie
ul. Wolbromska 21,
32-340 Wolbrom,
tel : 32 644 10 14
e-mail: S.P.Chelm@interia.pl
http://spchelm.szkolna.net/

DŁUŻEC. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu
Dłużec 7,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 70 02
e-mail: zsdluzec@gmail.com
http://zsdluzec.pl/

GOŁACZEWY. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta Zespołu Szkół w Gołaczewach
ul. Chełmska 8,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 646 56 46
e-mail: szkolagolaczewy@op.pl
http://www.zsgolaczewy.pl/

JEŻÓWKA. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce
Jeżówka 253,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 646 17 61
e-mail: spj0@op.pl
www.spjezowka.szkolnastrona.pl 

KĄPIELE WIELKIE. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich
Kąpiele Wielkie 75A,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 70 04
e-mail: kapielesp@wp.pl
http://kapielewielkie.szkolna.net/

ŁOBZÓW. Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie
Łobzów 220,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 10 60
e-mail: splobzow@poczta.onet.pl
https://zsplobzow.wolbrom.pl/

WIERZCHOWISKO. Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Wierzchowisku
Wierzchowisko 32b,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 16 03
e-mail: gim5spw@szkola.wp.pl
http://www.spwierzchowisko.itcom.pl/

WOLBROM. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu
ul. Mariacka 28,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 10 69
Oddział placówki na os. Władysława Łokietka 10, tel. 32 706 54 60
e-mail: sekretariat@zsp.wolbrom.pl
https://sp1wolbrom.edupage.org/

WOLBROM. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza Zespołu Szkół w Wolbromiu
ul. Pod Lasem 1,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 646 47 10,
e-mail: poczta@zespolszkol.wolbrom.pl
http://www.zs.wolbrom.pl/

ZARZECZE. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu
ul. Szkolna 2,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 646 51 85
e-mail: zszarzecze@op.pl
https://zszarzecze.edupage.org/

Szkoły średnie

WOLBROM. Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Wolbromiu
ul. Skalska 18,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 644 10 55
e-mail: zswolbrom@poczta.onet.pl
http://www.zswolbrom.pl/wwwnowa/

Szkoły specjalne

WOLBROM. OREW- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu
ul. Skalska 22,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 647 28 80
e-mail: orewwolbrom@poczta.onet.pl
http://www.psoni-wolbrom.pl/

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy (OREW) działa pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo oraz z deficytami rozwojowymi. Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego oraz rehabilitację leczniczą, terapię psychologiczną i logopedyczną. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oligofrenopedagogów, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów i pielęgniarek.

Placówki oświatowe niepubliczne

CHRZĄSTOWICE. Niepubliczne Przedszkole ”Krasnoludek” w Chrząstowicach
Chrząstowice 15,
32-340 Wolbrom,
tel. 604 998 174
e-mail: azurek@przedszkolekrasnoludek.pl
http://www.przedszkolekrasnoludek.pl/

PORĘBA DZIERŻNA. Niepubliczne Przedszkole ”Miś” w Porębie Dzierżnej
Poręba Dzierżna 148,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 64 64 921
e-mail: nsppd@interia.pl

PORĘBA GÓRNA. Niepubliczne Przedszkole w Porębie Górnej
Poręba Górna 62,
32-340 Wolbrom,
tel. 604 173 897
e-mail: nsppd@interia.pl
https://nspporebagorna.szkola.net/

WOLBROM. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie zabawy” w Wolbromiu
ul. Miechowska 50A,
32-340 Wolbrom,
tel. 519 557 414
e-mail: przedszkolewolbrom@onet.pl
https://www.przedszkolewolbrom.pl/

WOLBROM. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zdolne łapki” w Wolbromiu
ul. 3 Maja 14,
32-340 Wolbrom,
tel: 697 812 162
e-mail: zdolnelapki@interia.pl
http://zdolnelapki.przedszkolowo.pl/

PORĘBA DZIERŻNA. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej
Poręba Dzierżna 148,
32-340 Wolbrom,
tel. 32 64 64 921
e-mail: nsppd@interia.pl

PORĘBA GÓRNA. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej
Poręba Górna 62,
32-340 Wolbrom,
tel. 604 173 897
e-mail: nsppd@interia.pl
https://nspporebagorna.szkola.net/