Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pytania od internautów

Główna treść

Pytania od internautów

Odpowiedzi na pytania internautów z dnia 05.02.2015 r.

 1. Kiedy odbędzie konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu?
  Odsyłam do odpowiedzi na pyt. nr 4 z dnia 13.01.2015 r.
 2. Jakie oszczędności zamierza Pan dokonać w wydatkach na administrację w roku 2015 (w stosunku do roku ubiegłego)? Z czym te oszczędności będą się wiązać?
  Jak największe. Z ograniczeniem wydatków bieżących.
 3. Czy płyta rynku w dni ustawowo wolne od pracy nadal będzie miejscem parkingowym? Czy zamierza Pan dokonać w tym zakresie jakiś zmian?
  Tak. Nie.
 4. Czy od dnia 9 grudnia 2014 r. rozpoczęła się czy też jest planowana redukcja etatów w WZWiK i MZGKiM? Jakich stanowisk dotyczy? Czy redukcja etatów w w/w jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Miasta i Gminy dotyczy również osób znajdujących się w okresie ochronnym przed nabyciem praw emerytalnych?
  Tak. Nie ingeruję osobiście w indywidualną politykę kadrową dyrektorów jednostek organizacyjnych. W urzędzie nie, w jednostkach nie wiem.

Odpowiedzi na pytania internautów z dnia 29.12.2014 r.

 1. W którym miejscu w Wolbromiu Pana zdaniem powinna powstać hala sportowa?
  Przy SP nr 1 oraz przy Liceum.
 1. Czy będzie Pan czynił starania, aby w Wolbromiu powstał drugi, konkurencyjny do Wol-Medu ośrodek zdrowia?
  Od 01.07.2011 r. to już nie jest kompetencja, ani gminy, ani rady, ani burmistrza, niemniej jednak gwarantuję, że zrobię wszystko dla zapewnienia jak najlepszej opieki zdrowotnej dla mieszkańców MiG Wolbrom.
 1. Czy kort tenisowy w Porębie Dzierżnej został już wybudowany? Jeśli tak, proszę podać ile kosztował podatników i czy były jakieś prace dodatkowe? Jak Pan ocenia tę inwestycję?
  Korty tenisowe w Porębie Dzierżnej zostały wykonane. Wartość robót wyniosła 183.935,43 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych (ok. 114 tys. zł). Przy realizacji zadania nie wykonywano prac dodatkowych. Oceny nie są przedmiotem pytań prasowych ponieważ nie są mierzalne.
 1. Czy zamierza Pan zmienić osobę na stanowisku sekretarza Miasta i Gminy?
  O indywidualnych ruchach kadrowych najpierw podejmuję decyzję ja, potem oznajmiam ją zainteresowanym pracownikom, a na koniec powiadamiam opinię publiczną. Nigdy na odwrót.
 1. Kto będzie nowym skarbnikiem Miasta i Gminy?
  Pani Edyta Żuchowicz – Reszka, aktualny skarbnik Gminy Trzyciąż.
 1. Proszę podać jakie osoby w Urzędzie Miasta i Gminy od chwili objęcia przez Pana funkcji burmistrza zostały zwolnione lub przewidziane do zwolnienia. Czy zamierza Pan przeprowadzić audyt w celu sprawdzenia kompetencji i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Urzędzie?
  Formalnie nikt nie został zwolniony ponieważ ja albo nie przedłużam umów terminowych, albo podpisuję porozumienia o rozwiązaniu umów o pracę, a nie wręczam wypowiedzeń. W związku z powyższym nie przedłużyłem umów asystentowi burmistrza i jednemu z radców prawnych, natomiast 1 kierownik oraz 7 pracowników nie zajmujących stanowisk kierowniczych podpisało stosowne porozumienia o rozwiązaniu umów o pracę. Co do osób przewidzianych do zwolnienia odsyłam do odpowiedzi na pytanie nr 4. Zasada ta sama. Audyt kompetencyjny jest prowadzony na bieżąco przeze mnie od dnia 10.12.2014 r.
 1. Kiedy osoby niepowiązane z władzą będą mogły znaleźć pracę w Urzędzie? Kiedy odbędą się pierwsze konkursy?
  W dającej się przewidzieć przyszłości, czyli w roku bieżącym, nie planuję zatrudniać żadnych pracowników w urzędzie, niezależnie czy powiązanych, czy też nie powiązanych z władzą (chociaż w ostateczności w naszej małej ojczyźnie wszyscy ze sobą jakoś tam jesteśmy powiązani – jakby na to nie patrzeć wszyscy w końcu pochodzimy od tych 200 osobników, którzy przed milionem lat opuścili obszar Wielkiego Rowu Afrykańskiego). W związku z czym pytanie o konkursy jest bezprzedmiotowe, ponieważ konkursy organizuje się na wolne stanowiska urzędnicze, a takowych nie dość, że nie ma, to jeszcze będzie ubywać.
 2. Czy gmina Wolbrom weźmie udział w programie bezpłatnych profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom?
  Tak.
 1. Jaki ryczałt rozjazdów, jako rekompensatę za korzystanie z własnego pojazdu w ostatnich czterech latach, miał przyznany Pana poprzednik, burmistrz Jan Łaksa?
  Mój poprzednik w ostatnich czterech latach korzystał z ryczałtu z tytułu wykorzystywania pojazdu prywatnego w celach służbowych w wymiarze 300 km miesięcznie. W przeliczeniu daje to kwotę – 250,74 zł brutto na miesiąc.
 2. Na zebraniach przed wyborami deklarował Pan, że będzie przeprowadzał konkursy na dyrektorów w jednostkach organizacyjnych gminy, podkreślając, że nie będzie dyrektorów bez konkursów oraz wymaganego wykształcenia. Kiedy zatem odbędzie się konkurs na dyrektora Domu Kultury w Wolbromiu?
  Konkursy organizuje się na wakujące stanowiska, a to stanowisko nie wakuje. Jeżeli się zwolni, wówczas przeprowadzę konkurs. Na razie Pan Dyrektor ma ważną umowę do dnia 31.10.2020 r.
 1. Czy dzieci z naszej gminy będą znów w ramach lekcji z wychowania fizycznego uczęszczać na naukę pływania ?
  Tak. Oczywiście jeżeli tak zechcą i dzieci i ich rodzice/opiekunowie.
 1. Co Pan sądzi o kwalifikacjach i kompetencjach dyrektora MOPS? Czy planuje Pan konkurs na to stanowisko?
  Odnośnie mojej opinii odsyłam do odpowiedzi na pytanie nr 3 in fine. Co do konkursu odsyłam do odpowiedzi na pytanie nr 10. Dodam jedynie, że Pan Dyrektor wygrał konkurs w roku 2000.
 1. Kiedy na stronie UMiG pojawią się rejestry umów?
  Już są.