Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Załatwianie spraw przez niepełnosprawnych

Główna treść

Załatwianie spraw przez niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne ruchowo (na wózku inwalidzkim) załatwiają wszystkie sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom za pośrednictwem pracowników Biura Obsługi Klienta.

  1. Osoba niepełnosprawna przy pomocy dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych od strony Rynku, zawiadamia pracownika Biura Obsługi Klienta o potrzebie pomocy.
  2. Pracownik pomaga wjechać osobie niepełnosprawnej do Biura Obsługi Klienta i wzywa pracownika merytorycznego, który ma obowiązek załatwić sprawę niepełnosprawnego oraz udzielić mu wszelkich informacji.
  3. Pracownik Biura Obsługi Klienta pomaga osobie niepełnosprawnej wyjechać z budynku Urzędu.

Osoby niesłyszące, mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

Od 1 kwietnia 2012r. zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się Gmina Wolbrom zapewnia usługi tłumacza migowego dla niepełnosprawnych klientów urzędu. Osoba niepełnosprawna, która z usługi skorzysta nieodpłatnie, powinna zgłosić zapotrzebowanie na usługę tłumacza języka migowego przynajmniej trzy dni przed terminem realizacji swojej potrzeby administracyjnej, z wyjątkiem sytuacji nagłych w Biurze obsługi Klienta lub mailowo na adres info@umigwolbrom.pl